Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Vi vill se en positiv samhällsutveckling där alkohol och droger har mindre inflytande på individen.

Vi arbetar för en förbättrad trafikkultur och ökad trafiksäkerhet genom att befrämja nykterhet i trafiken. Fokus ligger på sänkning av promillegränsen för rattfylleri till 0,2 promille.

Vi vill ha en stark röst för ett bättre samhälle där alkohol och droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Ju flera medlemmar vi är, desto starkare påverkar vi vår omgivning.

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nyheter i Replik

Kristoffer Nykopp blev årets drogförebyggare

 Årets drogförebyggare Kristoffer Nykopp

Kristoffer Nykopp utnämndes till årets drogförebyggare vid de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna i Vasa.

Kristoffer Nykopp arbetar nära ungdomarna och förstår ungdomsproblematik. Han kan inspirera, uppmuntra och uttrycka sig på ett sätt som tilltalar ungdomarna. Nykopp arbetar med Power Club och rusmedelsförebyggande arbete i Malax. Han engagerar sig dessutom i verksamhet bland barn- och ungdomar, vilket är ett viktigt rusmedelsförebyggande arbete. För ungdomarna är Kristoffer Nykopp en förebild och de kallar honom Kung Koffe.

Utnämingen årets drogförebyggare görs av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik.

Förbundet söker en vikarierande verksamhetsledare

Verksamhetsledare

Nykterhetsförbundet hälsa och trafik är en politiskt och religiöst obunden centralorganisation för svenskspråkiga nykterhetsföreningar i Finland. Vår vision är en positiv samhällsutveckling där alkohol och droger har mindre inflytande på individen.

Med huvudfinansiären Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA upprätthåller förbundet ett rusmedelsförebyggande kunskapscenter som arbetar tobaks-, alkohol- och narkotikaförebyggande i hela Svenskfinland förutom på Åland. Vi samarbetar med kommuner, andra organisationer och intressen som jobbar förebyggande.

Vi bevakar och debatterar alkohol- och rusmedelspolitiska frågor. Vi ordnar utbildningar och ger ut två tidningar. Vi arbetar även för en förbättrad trafikkultur och ökad trafiksäkerhet genom att befrämja nykterhet i trafiken. Fokus ligger bland annat på sänkning av promillegränsen.

Vi söker nu en

VERKSAMHETSLEDARE

till Nykterhetsförbundet hälsa och trafik för tiden 1.6.2018-31.5.2019 eller enligt överenskommelse med möjlighet till fast tjänst.

Läs mer...

Nya ansikten på förbundskansliet

Anna-Maria och Sanna
Anna-Maria Furu är ny trafikinstruktör på förbundet och Sanna Tuomela är projektledare för Den österbottniska drogförebyggande modellen Pepp. Foto: Tomas Lundqvist

Anna-Maria Furu är Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks nya trafikinstruktör. Förbundet är inte helt okänt för henne då hon under de tre senaste åren varit ledare på Raitismajas sportlovsresor tillsammans med Kalle Halme. Nu startade hon sitt nya jobb med att vara reseledare för både Nylands och Österbottens sportlovsresor till Raitismaja.

– Det har varit mycket trevligt på sportlovsresorna, säger Anna-Maria som bland annat har haft kurs i alpint och telemarksåkning under sportloven.

Anna-Maria kommer från Märsta norr om Stockholm och har påbrå från Finland genom båda föräldrarna. Vildmarksutbildningen i Kronoby folkhögskola lockade henne till Finland. Hon är utbildad gymnastiklärare och har jobbat på Småbönders skola i Kronoby. Hon har bott i Terjärv men har nu flyttat till Vasa.

Sanna Tuomela från Korsholm har anställts som projektledare för Den österbottniska drogförebyggande modellen. Sanna är utvecklingspsykolog och har tidigare även jobbat med kundservice och eget översättningsföretag under studietiden.

Läs mer...

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram

 

Veikkaus stöder