Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Aktuellt

Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks kansliutrymme i Kvevlax är stängt tillsvidare på grund av coronaepidemin.

12 OKTOBER
Replik nr 3 har utkommit

16 NOVEMBER
Eos nr 6 har utkommit


 

Vi vill se en positiv samhällsutveckling där alkohol och droger har mindre inflytande på individen.

Vi vill ha en stark röst för ett bättre samhälle där alkohol och droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Ju flera medlemmar vi är, desto starkare påverkar vi vår omgivning.

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik


PEPP

PROJEKTLEDARE

Projektet PEPP 2 - Rusfri fritid

är ett tvåårigt projekt med syfte att skapa och implementera en modell för rusmedelsförebyggande verksamhet inom föreningar riktade till barn och unga i svenska Österbotten.

Projektet ägs av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik och finansieras av Europeiska jordbruksfonden och Aktion Österbotten, samt Svenska Kulturfonden.

Målgruppen är vuxna i föreningar med fritidsverksamhet för minderåriga. Projektledaren utvecklar kommunikationskanaler till föreningarna, med hjälp av nyckelpersoner inom de berörda kommunerna och centralorganisationerna. Tjänster erbjuds i form av utbildnings- och diskussionstillfällen, stöd och handledning, samt konkreta verktyg för föreningarnas uppgörande av riktlinjer för utvecklande av rusmedelsförebyggande policyn och handlingsplaner.

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Nyheter i Replik

”Bänken vid busstationen är tom! Var finns alkoholisterna?”

Årets drogförebyggareDet var en vanlig fråga bland Nykarlebybor som varit vana vid att det satt några alkoholister på bänken vid busstationen. Det var deras plats och många tyckte synd om dem, andra nonchalerade dem och skyndade förbi.

I Nykarleby hade det under tiden 1988–1997 funnits ett kvällscafé på kristen grund, öppet ett par kvällar i veckan. Caféet fick namnet Hyddan och fungerade helt på frivillig grund. Verksamheten låg nere från år 1997 till 2002.

År 2002 väcktes verksamheten till liv på nytt genom ett samarbete mellan KRAN rf, Hyddans styrelse och församlingarna i Nykarleby. I februari 2002 beslöt man öppna ett minidagcenter en dag i veckan.

Målet var att erbjuda en varm måltid en gång per vecka till självkostnadspris och kunderna skulle få en nykter dag per vecka. Dagcentret öppnades i Missionskyrkans utrymmen, vilka hyrdes med hjälp av Nykarleby stad. Hyddan skulle vara en plats för missbrukare, ensamma och andra utslagna.

Åren 2004–08 ingick verksamheten i Sininauhaliittos M-20 projekt. Öppethållningen utökades.

Från en mycket anspråkslös början har Hyddan utvecklats och är idag öppen måndag till fredag varje vecka med matservering, möjlighet till enskilt samtal och gruppsamtal och övriga aktiviteter. Det finns tillgång till dagstidningar och internet och det arrangeras utflykter och resor och en årlig julfest samlar ca 80 personer. Hyddan tar även emot personer i rehabiliterande syfte.

Frivilligarbetet har varit helt avgörande för verksamheten. De utslagna har sökt sig från bänken utanför busstationen in i gemenskapen vid Hyddan. Kamratstödet som finns där är en värdefull resurs. Dagcenter Hyddan är en värdefull drogförebyggare i regionen.

Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks styrelse har tilldelat Dagcentret Hyddan rf utmärkelsen Årets drogförebyggare 2020 som erkännande för långvariga och mycket uppskattade insatser inom det drogförebyggande arbetet i Nykarlebynejden. Dagcentret har genom sin resultatrika verksamhet hjälpt missbrukare, utslagna, sjuka och ensamma till ett bättre liv. Dagcentret har också visat hur stor skillnad man kan göra med hjälp av frivilligkrafter.

Alkohol som cancerrisk bör tas på allvar

Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

Idag finns det knappast någon som förnekar sambandet mellan rökning och cancer. Tobakskonsumtionen har gått ner kraftigt i stora delar av världen. Tobaksreklamen är borta i många länder och allt fler anser att rökning inte hör ihop med en modern och hälsosam livsstil. Cigarettpaketen har försetts med brutala meddelanden om riskerna och i affärerna hålls cigarettpaketen osynliga för att inte fresta till impulsköp. När såg någon senast en bild på Facebook av någon som röker njutningsfullt, eller ens av cigaretter eller cigarettpaket? Kanske plockar Facebook automatiskt bort sådana bilder. I så fall är det ansvarsfullt och värt en applåd.

Däremot förekommer det rikligt med bilder som på ett positivt sätt lyfter fram alkohol och drickande. Glada festdeltagare som skålar, vinglas med skimrande innehåll går lätt att finna i högst vanliga Facebookanvändares uppdateringar. Aningslöst kanske, men inte harmlöst. Genomslagskraften är större än många tror. I en läsvärd ledare i Österbottens Tidning den 22 augusti, om drickande och distansarbete under coronakrisen, skriver Sofie Stara: ”För den som har svårt att sätta gränser för sitt drickande är vinglaset i solnedgången också en bekräftelse på att ’alla andra’ också gör samma sak.”

Läs mer ...

Vad händer om vi sparar in på rusmedelsförebyggande arbete?

Mikaela Hermans
Mikaela Hermans - verksamhetsledare

Av den pågående debatten framgår med all tydlighet att det finns en mycket stor oro för konsekvenserna ifall Finansministeriets förslag till nedskärningar i understöden för social- och hälsoorganisationerna skulle förverkligas. En fråga värd att begrunda är hur samhället skulle ha råd med de skador som den föreslagna nedskärningen på 33 procent skulle förorsaka. Låt oss, för att belysa problematiken, ta skadeverkningar av rusmedelsbruk och tredje sektorns roll i det förebyggande arbetet som ett exempel.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, uppgår de samhälleliga kostnaderna för skadeverkningar av alkoholbruk redan nu till över två miljarder euro. Dit räknas alkoholrelaterade kostnader för bland annat socialvård, sjukvård, öppenvård, sjukfrånvaro från arbetsplatserna och sjukpensionering. Av finländarna har 1,2 miljoner upplevt direkta negativa följder av eget alkoholbruk och 2,6 miljoner finländare har upplevt problem på grund av andras drickande. En uppväxt med alkoholmissbruk i föräldraskapet är en verklighet för uppskattningsvis 60 000 barn i Finland. Siffrorna är svindlande, men en stor del av det lidande alkoholen förorsakar kan inte mätas i siffror. Skadeverkningar av bruk av alla övriga rusmedel utöver alkoholen förorsakar givetvis också enorma kostnader.

Läs mer ...

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

4.9.2020 Nyhetsbrev

2.4.2020 Nyhetsbrev

5.3.2020 Nyhetsbrev