Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Aktuellt

Eoskalender 2022

Ladda upp med nya Eoskalendern för år 2022


Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks höstmöte den 20.11.2021 i Korsholm vid Hotell Vallonia.
Kallelse till höstmötet längre ner på denna sida.

Utbildningstillfälle om snusfri idrott 27.10 på Teams
Tidpunkt: Onsdag 27.10.2021 kl. 18.00-19.00. Plats: Teams, länk skickas till alla deltagare. Ingen deltagaravgift. Läs mer och anmäl dig.

Drogförebyggande dagarna ordnas nästa år 6-7 april i Vasa. Mera information om programmet kommer senare i höst.

Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks kansli flyttade till nya utrymmen i Vasa den 15 juni. Adressen är nu Magasinsgatan 10, 65100 Vasa. Vi finns på andra våningen med ingång från högra husgaveln.


 

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Härmed sammankallas förbundets medlemsföreningar och medlemmar till stadgeenligt höstmöte i Hotell Vallonia (Centrumvägen 3, Korsholm) lördagen den 20 november 2021 klockan 12.30. Mötet föregås av lunch, som serveras från klockan 11.30.

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med stadgarnas §10. Dessutom behandlas styrelsens förslag till stadgeändring. Möteshandlingarna kommer före mötet att skickas till de av medlemsföreningarna befullmäktigade delegaterna och till övriga anmälda.

För de praktiska arrangemangen, dvs. utskicket av handlingarna och serveringen, behöver vi i förväg veta vilka personer som deltar i mötet. Vänligen anmäl ditt deltagande till kansliet senast 5.11.2021. Föreninganra returnerar anmälningsblanketten till förbundskansliet senast den 5.11.2021.

Förbundet står för de befullmäktigade delegaternas mat- och resekostnader med billigaste färdmedel.

Varmt välkomna!

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf


Vi vill se en positiv samhällsutveckling där alkohol och andra rusmedel har mindre inflytande på individen.

Vi vill ha en stark röst för ett bättre samhälle där alkohol och rusmedel inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Ju flera medlemmar vi är, desto starkare påverkar vi vår omgivning.

NYKTERHETSFÖRBUNDET HÄLSA OCH TRAFIKS UPPDRAG OCH ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

Nykterhetsförbundet hälsa och trafik r.f. är en organisation som arbetar för att förebygga skadeverkningar av rusmedelsbruk och för att främja hälsa i Svenskfinland. Uppdraget motiveras av evidens för att rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande verksamhet har positiva effekter på individen, dennes näromgivning, och hela samhället. Förbundet utgör en takorganisation för lokala nykterhetsföreningar och trafiknykterhetsföreningar i Svenskfinland.

Övergripande målsättningar för förbundets verksamhet är att totalkonsumtionen av rusmedel i Finland ska sjunka och att en större andel av befolkningen ska välja rusmedelsfria alternativ, för att det lidande som användningen av rusmedel medför ska minska, och för att välbefinnandet i vårt samhälle ska öka.

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nyheter i Replik

PEPP växer – material utvecklas till föreningar

PEPP växer
 
Rusmedelsförebyggande modellen PEPP växer, nu med nytt material för föreningar. PEPP för föreningar utvecklas inom ett tvåårigt Leaderprojekt, som riktar sig till föreningsaktiva vuxna, som är i kontakt med barn och unga. Materialet som produceras kommer att fungera som konkret hjälp när man vill göra rusmedelsförebyggande insatser bland barn och unga i fritidsföreningar. I projektet välkomnar man alla föreningar att fundera på hur de kunde stöda och främja barns och ungas välbefinnande, oberoende om av vilken typ av förening man har. Läs mer ...

Ladda upp med Eoskalendern nästa år

Eoskalender 2022

Beställ hälsofrämjande Eos-kalendrar för år 2022!

Nu kommer en favorit i repris - Eoskalendern. Terese Bast har åter skapat den grafiska formen med mysiga och livfulla illustrationer till det hälsofrämjande innehållet. Nytt för året är att distributionen inte som tidigare görs i Eostidningen. I höst kommer enbart en pilot av Nya Eos som delas ut till årskurs 6 i skolorna och därför hoppas vi att Eoskalendern kan nå ut till familjerna och skolor genom andra kanaler. Det går att beställa Eoskalendern både i enstaka exemplar eller i större mängd.

Väggkalendrarna tar upp teman som: natur och återhämtning; meningsfull fritid; fördelar med att bo i Finland; balans i vardagen; tid tillsammans och egen tid; den inre berättarrösten; attityder till kroppen; förundran; kost; lagom stimulans; sömn; och omtanke.

Läs mer ...

Tack Eos och lycka till

Eos

Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

Uthållighet och förmåga till förnyelse är viktiga egenskaper för tidskrifter som får ett långt liv. Att Repliks två år äldre kollega, barntidningen Eos, efter nästan 130 år helt måste lägga om sin utgivning är givetvis en stor förlust men den mildras förhoppningsvis av att tidningen från i höst återuppstår i ny form. Fyra gånger per år ska denna nya Eos delas ut gratis till en åldersklass finlandssvenska lågstadieelever. Den som vill ha alla årets nummer hem i brevlådan ska också kunna prenumerera.

För drygt femtio år sedan stod Eos också inför en stor förändring, som lyckades och lade grunden för dagens tidning. Då, i slutet av sextiotalet, skapade Finlands Svenska Nykterhetsförbunds dåvarande ordförande Trygve Erikson och idésprutan Nisse Lindholm en tidning full av aktiverande innehåll. Positiv, livsbejakande och kontaktskapande. På den grunden fortsatte det när nya unga redaktörer tog vid.

Läs mer ...

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

Namn

E-post

14.10.2021 Nyhetsbrev

2.9.2021 Nyhetsbrev

14.4.2021 Nyhetsbrev

16.3.2021 Nyhetsbrev

9.2.2021 Nyhetsbrev