Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Aktuellt

Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks kansliutrymme i Kvevlax är stängt tillsvidare på grund av coronaepidemin.

 
Tack

Tack för engagemanget i namnfrågan

Namntävlingen som vi utlyste i februari, för att få in förslag på nytt namn för förbundet, resulterade i hela 350 namnförslag. Varmt och ödmjukt tack till alla er som skickade in bidrag!

Förbundsstyrelsen har utsett ett namnförslag som förts vidare, och upphovspersonen bakom namnet har underrättats. Vid förbundsmötet i april beslöts det att behandlingen av namnet skjuts fram till följande förbundsmöte, som äger rum i slutet av året.
 
Vi tillkännager det nya namnet så fort det slutgiltigt godkänts.


APRIL - MAJ
Drogförebyggande dagarna ordnas som webbinarium i vår. Första tillfället onsdagen den 7 april.


 

Vi vill se en positiv samhällsutveckling där alkohol och andra rusmedel har mindre inflytande på individen.

Vi vill ha en stark röst för ett bättre samhälle där alkohol och rusmedel inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Ju flera medlemmar vi är, desto starkare påverkar vi vår omgivning.

NYKTERHETSFÖRBUNDET HÄLSA OCH TRAFIKS UPPDRAG OCH ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

Nykterhetsförbundet hälsa och trafik r.f. är en organisation som arbetar för att förebygga skadeverkningar av rusmedelsbruk och för att främja hälsa i Svenskfinland. Uppdraget motiveras av evidens för att rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande verksamhet har positiva effekter på individen, dennes näromgivning, och hela samhället. Förbundet utgör en takorganisation för lokala nykterhetsföreningar och trafiknykterhetsföreningar i Svenskfinland.

Övergripande målsättningar för förbundets verksamhet är att totalkonsumtionen av rusmedel i Finland ska sjunka och att en större andel av befolkningen ska välja rusmedelsfria alternativ, för att det lidande som användningen av rusmedel medför ska minska, och för att välbefinnandet i vårt samhälle ska öka.

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nyheter i Replik

Alkohol – en beaktansvärd cancerrisk

Mikaela Hermans 
Verksamhetsledare
Mikaela Hermans

Uttalande vid vårmötet 2021

Världshälsoorganisationen WHO:s internationella byrå för cancerforskning, IARC, slog larm redan år 2010: Etanol och dess nedbrytningsprodukt acetaldehyd är cancerframkallande hos människan. Forskning av IARC i Europa har visat att alkohol är den andra största riskfaktorn för cancer, efter tobak.

IARC har dragit slutsatsen att det inte finns någon ”säker” alkoholkonsumtion med avseende på cancerrisk. Alla typer av alkoholdrycker kopplas till cancerrisk, oavsett kvalitet och pris. Det finns ett fastslaget orsakssamband mellan alkoholintag och utveckling av cancer i olika delar av matspjälkningskanalen och i kvinnors bröst.

Ju mer man dricker, desto större är alltså risken att utveckla cancer. Andelen cancerfall som förorsakas av måttlig  alkoholkonsumtion, det vill säga två portioner eller mindre per dag, är ändå inte försumbar. Ett exempel som WHO i Europa nämner är att européernas drickande årligen förorsakar cirka 50 000 fall av bröstcancer, varav 25 procent beror på måttlig
alkoholkonsumtion.

Läs mer ...

Pandemin är ett stresstest som utmanar den psykiska hälsan

Dremstime.com
Mask

Daniel Åkermark
Förbundsordförande
Daniel Åkermark

Bästa läsare, jag hoppas ditt år börjat väl. Vi är nu i Finland inne på det andra året med begränsningar på grund av pandemin. Det är att hoppas att vi kan återgå till en normalare situation i samhället under 2021. Ta väl hand om dig!

Förbundets styrelse sammankom till det första konstituerande mötet i februari – att kunna samlas virtuellt är en bra praktisk lösning men det är ju inte samma sak som att träffas på samma ställe. Vi kunde i styrelsen konstatera att ett rejält ”digiskutt” gjordes under det föregående året. Ett varmt tack till personalen på förbundet samt till er alla aktiva i föreningarna för er insats under året som gått.

Vi blickar framåt och hoppas kunna återgå till att träffas inom snar framtid. Jag är ny på ordförandeposten och kommer att bekanta mig med föreningarnas verksamhet under 2021. I skrivande stund är rekommendationen att max sex personer får samlas. Det blir därför inledningsvis att hålla kontakten via telefon eller annat virtuellt verktyg.

Läs mer ...

Viktig rapport om corona och alkohol

Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

 ”Alkoholkonsumtion kan öka risken för att bli smittad av coronaviruset och för allvarliga komplikationer av sjukdomen covid-19, samtidigt som alkohol också orsakar andra sjukdomar som belastar hälso- och sjukvården.”

Så sammanfattar en rad internationella alkoholforskare en nypublicerad rapport om alkohol och corona. Studien ingår i serien Alkoholen och samhället och forskargruppen leds av Harold Holder, alkoholforskare från USA. Bland institutioner och organisationer som står bakom den finns bland andra Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet, Svenska institutet för global hälsa vid Kungliga vetenskapsakademin, de svenska föreningarna för allmänmedicin och beroendemedicin, Svensk sjuksköterskeförening, IOGT-NTO, och Movendi international. För att nämna några.

Enligt rapporten ökar alkoholen risken för spridning av coronaviruset genom att den minskar sociala hämningar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid hög konsumtion. Detta gör att förmågan att skydda både sig själv och andra minskar. Men alkoholen är också en riskfaktor i sig. Komplikationer av hög alkoholkonsumtion, som till exempel diabetes, övervikt och hjärtsjukdomar utgör enligt forskarna klara riskfaktorer för att bli allvarligt sjuk vid covid-19:

”Alkoholkonsumtion, särskilt hög konsumtion, kan försämra immunförsvaret och ökar risken för allvarlig luftvägssjukdom.”

Läs mer ...

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

Namn

E-post

14.4.2021 Nyhetsbrev

16.3.2021 Nyhetsbrev

9.2.2021 Nyhetsbrev

21.12.2020 Nyhetsbrev

15.12.2020 Eos nyhetsbrev