Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Birgit Grönqvist


Trubadur Mats Fontell sjöng egna visor.
Foto: Birgit Grönqvist.

Det var en fin och trevlig julfest med mat, kaffe och mycket program, som Motorförarnas Helnykterhets Förening i Östra Nyland r.f. ordnade på Mariagården en vecka före julafton. Det var första gången som MHF firade sin julfest på Mariagården. I många år hölls festerna på lägergården Karijärvi innan man upplät gården som flyktingförläggning. Föreningen har inom sig många egna förmågor av olika slag och därtill hade man inbjudit trubaduren Mats Fontell och pastor Leif-Göte Björklund. Verksamhetsledaren för nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Joonas Turtunen, var också inbjuden gäst och hade kommit den långa vägen från Österbotten. Glädjen var ömsesidig. Några personer från MHF i Västra Nyland hade också kommit. Festen samlade femtiotre personer. Holger Hansson hade varit föreningsmedlem i 50 år och premierades av föreningens ordförande Mona Grönroos med MHF:s 50-årsmärke, diplom och blommor, biträdd av förbundets Joonas Turtunen.


Holger Hansson t.h. hade varit medlem i 50 år i MHF i Östra Nyland. Ordförande Mona Grönroos uppvaktade, biträdd av förbundets verksamhetsledare Joonas Turtunen. Foto: Birgit Grönqvist.

Programmet inleddes med att styrelsen sjöng en välkomstsång, varpå ordförande Mona Grönroos höll ett välkomsttal. I talet påminde hon om att Hangö snabbt tömdes i kriget och att våra nya finländare, Karijärvibor, nu tackar för att Finland tog emot dem. Traditionsenligt avslutade hon med att sjunga sången ”Låt mig få tända ett ljus”. Programmet fortsatte med att Alf Bonn sjöng ”Jul, jul, strålande jul”. Andaktens tema var julevangeliet från Lukasevangeliets andra kapitel och vi uppmanades att som Maria gömma och begrunda allt detta i våra hjärtan. Mycket allsång varvades med mat och kaffe. Mats Fontell sjöng bland annat sina egna visor ”Vintern stiger undan, medan våren klappar på” och ”Han växte upp i en by på landet”. Rose-Maj Malmberg läste dikter, bland annat Ylva Eggehorns ”Innan gryningen”. Runar Nylund läste en egen dikt som handlade om livet från barndom till ålderdom. Han och Sam Nyman sjöng duett. Sång till eget dragspelsackompanjemang framfördes av Bjarne Adolfsson och Per Stenbäck. Ordföranden gav trafikinformation och förbundets verksamhetsledare gav nykterhetsinformation. Ett lotteri med många fina vinster hölls till förmån för föreningen och som avslutning fick var och en en julklapp med sig hem.

Birgit Grönqvist

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

4.9.2020 Nyhetsbrev

2.4.2020 Nyhetsbrev

5.3.2020 Nyhetsbrev