Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Birgit Grönqvist

Mona Grönroos och Nils-Gustav Blom
Mona Grönroos och Nils-Gustav Blom. Foto: Birgit Grönqvist

Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, i Östra Nyland samlades till sin traditionella sommargudstjänst lördagen den 2 september klockan 15.00. I år var målet för utflykten Strandkyrkan i Vålax. Nästan trettio personer hade tagit tillfället i akt för andlig uppbyggelse och för att träffa vänner och bekanta från olika håll.

Föreningens ordförande Mona Grönroos ledde gudstjänsten, som hade det passande temat Vägen. Utgående från texten i Jesaja, kapitel 55:8-9 påminde hon oss om att Guds tankar och vägar är högre än våra. Det är viktigt att få påfyllning och att stanna upp vid en rastplats. Här i kyrkan får vi ta emot vad Herren vill ge oss och vi har möjlighet att pröva, om vi är på den väg som han vill att vi skall köra på.

Sam Nyman och Nils-Gustav Blom sjöng duett till gitarrackompanjemang, bland annat sångerna ”På vägen hem mitt hjärta må du sjunga” och ”Kärleksfullt han vakar över dig. Varje steg av din väg går han med”. Bjarne Adolfsson sjöng till dragspel Lasse Mårtenssons ”En seglares väg över havet”.

Nils-Gustav Blom, pastor från Betelförsamlingen i Karis, hade inbjudits att predika. Han talade över ämnet Vägen till bönesvar. Han konstaterade att nöden ofta gjorde att människor handlade på ett sätt som de annars inte skulle ha gjort. En pappa, en synagogföreståndare, kom till Jesus och bad om hjälp för sin sjuka dotter. En kvinna med blödningar trängde sig fram till Jesus i en folkmassa och rörde vid hans kläder. Båda fick bönesvar (Markus 5:21-43). Efter gudstjänsten samlades man till kaffe i lilla salen och njöt av den vackra utsikten över Vålaxfjärden.

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

4.9.2020 Nyhetsbrev

2.4.2020 Nyhetsbrev

5.3.2020 Nyhetsbrev