Vi vill se en positiv samhällsutveckling där alkohol och droger har mindre inflytande på individen.

Vi vill ha en stark röst för ett bättre samhälle där alkohol och droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Ju flera medlemmar vi är, desto starkare påverkar vi vår omgivning.

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik


PEPP

PROJEKTLEDARE

Projektet PEPP 2 - Rusfri fritid

är ett tvåårigt projekt med syfte att skapa och implementera en modell för rusmedelsförebyggande verksamhet inom föreningar riktade till barn och unga i svenska Österbotten.

Projektet ägs av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik och finansieras av Europeiska jordbruksfonden och Aktion Österbotten, samt Svenska Kulturfonden.

Målgruppen är vuxna i föreningar med fritidsverksamhet för minderåriga. Projektledaren utvecklar kommunikationskanaler till föreningarna, med hjälp av nyckelpersoner inom de berörda kommunerna och centralorganisationerna. Tjänster erbjuds i form av utbildnings- och diskussionstillfällen, stöd och handledning, samt konkreta verktyg för föreningarnas uppgörande av riktlinjer för utvecklande av rusmedelsförebyggande policyn och handlingsplaner.

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik