Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Aktuellt

Kanliet stängt tillsvidare. Personalen på kansliet jobbar tillsvidare mycket på distans på grund av situationen med coronaviruset. Du får lättast kontakt med oss genom att ringa på våra mobiltelefoner eller per e-post. Vår nya växel gör att det även går att nå oss med 06-numren. Uppgifter finns under fliken Kontakt här på webbsidan. Nykterhetsförbundet hälsa och trafik följer direktiven från myndigheterna och arbetsgivarorganisationen Hali.

Varje år brukar det ordnas Eos-läger i början av sommarlovet. På lägren får barn pyssla, simma och leka. Eftersom det nu finns gränser för hur många personer som ska träffas på samma plats så väljer vi att inte ha läger i år. Men nästa år, 2021, blir det nya Eos-läger igen.

Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks vårmötesförhandlingar och Raitismajas bolagsstämma är framskjutna till november och hålls i samband med förbundets höstmöte om coronaläget tillåter.

Replik 1/2020 har utkommit

5 MAJ

Eos 3/2020 har utkommit

Nykter – Solklart! Nationell kampanj inför skolavslutningen

24 MAJ
Eos 4/2020 har utkommit

30 SEPTEMBER - 1 OKTOBER
Drogförebyggande dagarna i Vasa 30.9-1.10.2020

11 OKTOBER
Fortbildning om ungas cannabisbruk


 

Vi vill se en positiv samhällsutveckling där alkohol och droger har mindre inflytande på individen.

Vi vill ha en stark röst för ett bättre samhälle där alkohol och droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Ju flera medlemmar vi är, desto starkare påverkar vi vår omgivning.

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

DFD 2020
Drogförebyggande dagarna har flyttats till hösten

De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna kommer att ordnas 30.9.–1.10. 2020 i Vasa. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom fritids- och undervisningssektorn, social- och hälsovårdssektorn, organisationer eller församlingar. Politiker och andra intresserade är även välkomna. Vänligen anmäl dig senast den 1 september. Om platser finns tas anmälningar emot senare.
Välkommen!

Närmare uppgifter om dagarna fås via förbundets kansli per telefon 06-318 0900 eller via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Lory, telefon 050 547 3753 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arrangörer är Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf, Folkhälsans Förbund rf, Österbottens kriscenter VALO och Svenska folkskolans vänner SFV.


Inbjudan (pdf) >>

Program för dagarna (pdf) >>

Anmälan >>

Uppdaterad 31.3.2020 

Skriven av Lory Strengell

Nyheter i Replik

Gemensamt ansvar för att unga ska fira tryggt

Nykter Solklart!

Nykter – Solklart!

Rusmedelsanvändningen bland unga i Finland är under förändring, och polariseringen ökar. Vid sidan av de helnyktra unga finns allt fler unga som har ett problematiskt förhållningssätt till rusmedel. Cannabis är för närvarande det rusmedel som oftast förorsakar vårdbehov bland personer under 20 år. De ungas användning av snus och elektroniska cigaretter, såväl som blandbruk av olika rusmedel, visar en uppåtgående trend.

Läs mer ...

Projektet med den österbottniska drogförebyggande modellen inne på slutrakan

Sanna Tuomela
Sanna Tuomela är projektledare för PEPP - den österbottniska drogförebyggande modellen.

PEPP – den österbottniska drogförebyggande modellen är ett Leaderfinasierat projekt som startade 2018. Målsättningen är att utveckla en modell som kan användas i undervisningen och på andra håll i rusmedelsförebyggande arbete. Intresset har varit stort arbetet med modellen har gått bra och en del av resultatet presenterades på en kunskapsdag vid Åbo Akademi i februari.

– Målsättningarna har nåtts relativt väl, alla mål har tangerats och nåtts åtminstone till en stor del, säger Sanna Tuomela som är projektledare för PEPP.

– Alltid kan man ju göra mera, men målsättningarna som hade satts innan projektet började var ganska allmänna, så det har gått bra att satsa mer på vissa delar och mindre på andra.

– De delar som vi satsat mindre på är material för föräldrar och föreningar, så dem kunde man vidareutveckla. Så var det också planerat från början, eftersom projektet var väldigt omfattande, med material för skolpersonal i grundskolan och andra stadiet, föräldrar och föreningar, på finska och på svenska, i hela Österbotten.

Leader

Läs mer ...

Hur lägga upp rusmedelsförebyggande arbete för att nå resultat?

Verksamhetsledaren Mikaela Hermans  Mikaela Hermans

Nykterhetsförbundet hälsa och trafik har som uppdrag att förebygga skadeverkningar av rusmedelsbruk och att främja hälsa i Svenskfinland. Utbildning är ett av våra centrala verksamhetsområden, som ska bidra till att vi förverkligar vårt uppdrag. En central fråga för oss som utformar verksamheten är då hur vi ska lägga upp våra utbildningar för att de ska ha så stor effekt som möjligt.

På 1970-talet utgick man, utgående från modeller gjorda av forskare i USA, från föreställningen om en linjär progression från kunskap till attitydförändring och vidare till beteendeförändring. Med andra ord tänkte man att osunda val grundade sig i okunskap och att man kunde få folk att förändra sitt beteende genom att informera och upplysa om exempelvis skadeverkningar av rusmedelsbruk.

Läs mer ...

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

2.4.2020 Nyhetsbrev

5.3.2020 Nyhetsbrev

19.2.2020 Drogförebyggande dagarna

15.1.2020 Nyhetsbrev

18.12.2019 Nyhetsbrev