Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Meddelanden - Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Uttlande vid förbundets höstmöte
Narkotikarattfylleri äventyrar trafiksäkerheten

Oron över fenomenet narkotikarattfylleri breder ut sig i samhället. Av dem som blir fast för rattfylleri är numera fler påverkade av narkotika än av alkohol. Exempelvis i Vasa har 70 procent av rattfylleristerna narkotika i blodet, enligt Österbottens polisinrättning. I narkotikafylleriets kölvatten följer självklart trafikolyckor.

Av årets rusmedelsrapport från Institutet för olycksinformation framgår att narkotikarattfyllerister är mer krockbenägna än de rattfyllerister som är påverkade av alkohol. Rapporten visar också att antalet trafikolyckor med dödlig utgång, vilka förorsakats av narkotikarattfyllerister, har ökat med drygt 50 procent under den senaste femårsperioden jämfört med den föregående.

Trenden med ökande antal narkotikarattfyllerier kan kopplas till den ökning i experimenterande med narkotika som skett i Finland sedan 1990-talet. Cannabis är det överlägset mest använda förbjudna preparatet, ungefär var fjärde finländare har enligt Institutet för hälsa och välfärd provat på cannabis.

Lika som andra narkotikaklassade substanser försämrar cannabis förmågor som är kritiska för säkerheten i trafiken. Man blir omtöcknad och mindre uppmärksam av cannabis. Reaktionshastigheten blir långsammare och förmågan att bedöma avstånd, fart och tid försämras.

I Finland råder enligt lagen nolltolerans mot narkotika i trafiken, vilket enligt forskare i straffrätt förbättrar oddsen för att narkotikapåverkade ska hållas borta från trafiken. En chaufför som konstateras ha en verksam beståndsdel eller en ämnesomsättningsprodukt av narkotika i blodet döms för rattfylleri.

Cannabis är en fettlöslig substans som stannar kvar länge i kroppen. Vid frekvent bruk kan man spåra cannabis i blodet i upp till en vecka. Därmed kan man alltså göra sig skyldig till narkotikafylleribrott rätt länge efter att ruset lagt sig.

Inverkan på körförmågan av cannabis och andra rusmedel behöver synliggöras och diskuteras, för allas trafiksäkerhets skull. Föräldrar och andra vuxna har en viktig roll när det gäller att stödja unga så att de inser vikten av nykterhet i trafiken. Genom att fråga, lyssna, själv föregå med gott exempel, och komma överens om gemensamma spelregler, kan man påverka på ett positiv sätt.

I den politiska debatten om avkriminalisering av cannabisbruk bör man, bland alla andra faktorer, beakta konsekvenserna för trafiksäkerheten.

Mikaela Hermans
verksamhetsledare

Ida Bernas
förbundsordförande

Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

Namn

E-post

14.4.2021 Nyhetsbrev

16.3.2021 Nyhetsbrev

9.2.2021 Nyhetsbrev

21.12.2020 Nyhetsbrev

15.12.2020 Eos nyhetsbrev