Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Replik

Mikaela Hermans 
Verksamhetsledare
Mikaela Hermans

Uttalande vid vårmötet 2021

Världshälsoorganisationen WHO:s internationella byrå för cancerforskning, IARC, slog larm redan år 2010: Etanol och dess nedbrytningsprodukt acetaldehyd är cancerframkallande hos människan. Forskning av IARC i Europa har visat att alkohol är den andra största riskfaktorn för cancer, efter tobak.

IARC har dragit slutsatsen att det inte finns någon ”säker” alkoholkonsumtion med avseende på cancerrisk. Alla typer av alkoholdrycker kopplas till cancerrisk, oavsett kvalitet och pris. Det finns ett fastslaget orsakssamband mellan alkoholintag och utveckling av cancer i olika delar av matspjälkningskanalen och i kvinnors bröst.

Ju mer man dricker, desto större är alltså risken att utveckla cancer. Andelen cancerfall som förorsakas av måttlig  alkoholkonsumtion, det vill säga två portioner eller mindre per dag, är ändå inte försumbar. Ett exempel som WHO i Europa nämner är att européernas drickande årligen förorsakar cirka 50 000 fall av bröstcancer, varav 25 procent beror på måttlig
alkoholkonsumtion.

Skriven av Mikaela Hermans

Dremstime.com
Mask

Daniel Åkermark
Förbundsordförande
Daniel Åkermark

Bästa läsare, jag hoppas ditt år börjat väl. Vi är nu i Finland inne på det andra året med begränsningar på grund av pandemin. Det är att hoppas att vi kan återgå till en normalare situation i samhället under 2021. Ta väl hand om dig!

Förbundets styrelse sammankom till det första konstituerande mötet i februari – att kunna samlas virtuellt är en bra praktisk lösning men det är ju inte samma sak som att träffas på samma ställe. Vi kunde i styrelsen konstatera att ett rejält ”digiskutt” gjordes under det föregående året. Ett varmt tack till personalen på förbundet samt till er alla aktiva i föreningarna för er insats under året som gått.

Vi blickar framåt och hoppas kunna återgå till att träffas inom snar framtid. Jag är ny på ordförandeposten och kommer att bekanta mig med föreningarnas verksamhet under 2021. I skrivande stund är rekommendationen att max sex personer får samlas. Det blir därför inledningsvis att hålla kontakten via telefon eller annat virtuellt verktyg.

Skriven av Daniel Åkermark

Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

 ”Alkoholkonsumtion kan öka risken för att bli smittad av coronaviruset och för allvarliga komplikationer av sjukdomen covid-19, samtidigt som alkohol också orsakar andra sjukdomar som belastar hälso- och sjukvården.”

Så sammanfattar en rad internationella alkoholforskare en nypublicerad rapport om alkohol och corona. Studien ingår i serien Alkoholen och samhället och forskargruppen leds av Harold Holder, alkoholforskare från USA. Bland institutioner och organisationer som står bakom den finns bland andra Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet, Svenska institutet för global hälsa vid Kungliga vetenskapsakademin, de svenska föreningarna för allmänmedicin och beroendemedicin, Svensk sjuksköterskeförening, IOGT-NTO, och Movendi international. För att nämna några.

Enligt rapporten ökar alkoholen risken för spridning av coronaviruset genom att den minskar sociala hämningar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid hög konsumtion. Detta gör att förmågan att skydda både sig själv och andra minskar. Men alkoholen är också en riskfaktor i sig. Komplikationer av hög alkoholkonsumtion, som till exempel diabetes, övervikt och hjärtsjukdomar utgör enligt forskarna klara riskfaktorer för att bli allvarligt sjuk vid covid-19:

”Alkoholkonsumtion, särskilt hög konsumtion, kan försämra immunförsvaret och ökar risken för allvarlig luftvägssjukdom.”

Skriven av Jan Kronholm

Eosnallarna

Mikaela Hermans 
Verksamhetsledaren
Mikaela Hermans

Samtidigt som coronan fortsätter sin framfart i Finland och i världen, blåser förändringens vindar på Nykterhetsförbundet hälsa och trafik.

Förbundet befinner sig i en process av organisationsutveckling – en förnyelse och en tydligare beskrivning av vem vi är, varför vi finns, och vad vi gör för att uppnå våra mål. Det här innebär bland annat att stadgarna kommer att förändras och att en ny strategi tas i bruk.

En central del av stadgeförändringen gäller förbundets namn. Styrelsen har under en längre tid diskuterat namnfrågan och analyserat fördelar och nackdelar med olika typer av namn. Speciellt angelägen har frågan blivit då vi utifrån fått den enhälliga responsen att det nuvarande namnet upplevs som långt, krångligt och föråldrat. Sedan trafiksäkerhetsarbetet begränsades till trafiknykterhetsarbete, som ingår i den rusmedelsförebyggande verksamheten, är det dessutom svårt att motivera begreppet trafik i förbundets namn.

Skriven av Mikaela Hermans

 Namntävling!

Förbundet söker ett nytt namn och utlyser en namntävling för att få många kreativa namnförslag. Allt är välkommet. Sänd in dina förslag senast den 8 mars 2021. Det vinnande bidraget belönas med en prissumma på 300 euro.

Vinnaren och det vinnande bidraget offentliggörs efter godkännande av det nya namnet vid förbundets vårmöte och vid därpå följande extra förbundsmöte 2021.

Vid förbundet pågår en organisationsutvecklingsprocess, och som en del av den processen söker förbundet nu ett nytt namn. Vi är en rusmedelsförebyggande organisation, vars uppdrag är att minska skadeverkningar av rusmedelsbruk och att främja hälsa i Svenskfinland. Förbundet fungerar också som takorganisation för lokala nykterhets- och trafiknykterhetsföreningar.

Tävlingsregler

Arrangör
Arrangör för namntävlingen är Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf.

Tidtabell
Tävlingen är öppen för alla under tiden 8.2–8.3.2021. Namnet på vinnaren och det vinnande bidraget publiceras på www.nykter.fi efter godkännande av det nya namnet vid förbundets vårmöte och vid därpå följande extra förbundsmöte 2021.

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

USM:s Ninni-verksamhet
Foto: Jozsef Bagota/Dreamstime

Att växa upp med en eller flera närstående med missbruk eller psykisk ohälsa påverkar barn negativt. De löper bland annat en större risk än andra att utveckla eget missbruk, psykisk ohälsa eller sociala beteendeproblem. Det är viktigt att uppmärksamma dessa barn i ett tidigt skede, för att förhindra eller förminska problematiken. 

Ninni-verksamhet finns till för barn och unga som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Verksamheten riktar sig till barn och ordnas i form av samtalsgrupper, läger och olika aktiviteter. Ninni-verksamheten drivs av Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, USM.

– Verksamheten bygger på att barn och unga ska känna igen sig i andra som upplevt liknande saker för att kunna bearbeta sina upplevelser och också få nya verktyg för att hantera livet, säger Anette Rönnlund-Nygård som är projektledare.

Fokus ligger på att stärka den egna självkänslan, självförtroendet och självbilden.
– Vi vill lära barn och unga att skapa egna vardagsrutiner och erbjuda och skapa hoppfulla, positiva erfarenheter från lek, aktiviteter och hobbyn. Det är också viktigt att visa att det finns trygga vuxna utanför hemmet.

Skriven av Tomas Lundqvist

Ida och Hannes
Ida Bernas på vinterpromenad med Hannes, det yngsta av familjens tre barn. Foto: Tomas Lundqvist

Efter sju år lämnar Ida Bernas ordförandeposten och passar på att öppna en debatt om förbundets ideologi. ”Nykterhet har alltid väckt känslor och reaktioner. En jantelag med förlegade föreställningar om nykterhet och nykterister lever kvar.”

För mig, som vuxit upp med nykterhetsrörelsen, var steget att bli en del av förbundsstyrelsen betydelsefullt. Jag blev invald som ledamot år 2010, som 26-åring. Då hade jag tidigare engagerat mig i styrelsearbete både inom den nordiska och den europeiska ungdomsnykterhetsrörelsen.

Jag inledde mitt nordiska engagemang då jag var 17 år och det har sedan dess legat mig varmt om hjärtat. Jag fick vänner för livet och en helnykter, religiöst och politiskt obunden gemenskap, som för en tonåring vid den tidpunkten inte gick att få på annat håll. Rörelsens uttalade nykterhet var A och O för mig som ville leva helnyktert utan att ständigt tvingas försvara mitt livsval. Nykterhetsrörelsen var min fristad.

Tre år senare blev jag av förbundets valberedning tillfrågad om jag kunde ställa upp som ordförandekandidat under förbundets höstmöte år 2013. Trots mitt aktiva medlemskap kom frågan överraskande. Jag kände att ordförandes skor var stora att fylla, så jag tog mig tid att begrunda förslaget. Några sömnlösa nätter och goda råd senare vågade jag tacka ja till att kandidera.

Skriven av Ida Bernas

 Jul
Foto: Samuel Savio / Dreamstime

 Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

Att julen 2020 blir en annorlunda jul står väl vid det här laget klart för alla. Om det inte sker någon snabb och mirakulös vändning till det bättre kommer coronapandemin att lägga sordin på mycket av firandet världen över. Så också här hos oss trots att Finland hittills klarat sig bättre än de flesta jämförbara länder.

Coronapandemin anstränger mångas ekonomi och särskilt för mindre bemedlade barnfamiljer, utan ekonomiska buffertar, betyder det en jul i knapphetens tecken. Inom olika församlingar och organisationer som sysslar med hjälpverksamhet och matutdelning har man under hösten känt av ett ökande hjälpbehov.

I ett inslag i MTV:s nyheter i mitten av november konstaterade Heikki Hursti, som arbetar med matutdelning och annan hjälpverksamhet i huvudstadsregionen, att behovet ökar bland barnfamiljerna.
 – Många har till och med barnen med sig när de köar, sade han.

Skriven av Jan Kronholm

En nykter jul för barnens skull
En av de största gåvorna vi kan ge varandra är känslan av trygghet. Coronaepidemin har vänt upp och ner på livet i år. Inte ens julen är som vanligt. Rusmedel gör att omsorgen om barnen och barnens behov lätt blir förbisedda. Ge barnen en nykter jul i trygg och ansvarsfull gemenskap.

En nykter jul för barnens skull >>

Balanserade festhögtider är viktiga mitt i den exceptionella vardagen >>
Skriven av Super User

Mikaela Hermans 
Verksamhetsledaren
Mikaela Hermans


Då år 2020 nalkas sitt slut är det lätt att konstatera att coronapandemin har präglat vår tillvaro. Vidden av virusets framfart och dess följder kan vi ännu inte riktigt greppa. Men det är självklart att arbetslöshet och permitteringar, distansundervisning och distansarbete, social distansering och restriktioner i det vardagliga livet lämnar djupgående spår.

Vilka är då konsekvenserna av covid-19 för alkoholkonsumtionen och vilka är konsekvenserna av alkoholkonsumtion för virusets spridning? Det finns anmärkningsvärda effekter i båda riktningarna.

Skriven av Mikaela Hermans

Webbinarium
Foto: Robert Kneschke / Dreamstime

Tisdagen den 16.2.2021 klockan 9-12 på Zoom

Om du missat e-posten med länken till webbinariet kan du konatakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så sänder vi informationen på nytt.

Genom att klicka på denna länk kommer du till webbinariet
https://zoom.us/j/94535383423?pwd=b3ZFSUVOdUFiSTNWck1HTmd4YjN3QT09

Varför?
För att ge insikter i utvecklingstrender i och hälsokonsekvenser av äldres drickande. För att ge insikter i hur äldres alkoholkonsumtion påverkar omgivningen och äldreomsorgens behov av strategier.
För att lyfta fram förebyggande metoder inom olika sektorer.

För vem?        
För yrkesverksamma inom äldreomsorgen och för andra med en kontaktyta till äldre.

Anmälan    
Senast 10.2.2021 på webbplatsen www.nykter.fi
Webbinariet har rum för 100 deltagare.

Deltagandet är avgiftsfritt.

Deltagande        
Plattformen för webbinariet är Zoom. Du kan delta via dator, telefon eller pekplatta. Vi rekommenderar att du använder en fast nätförbindelse. En länk till mötesrummet skickas i förväg ut till alla deltagare per e-post.

Webbinariet innehåller föreläsningar och diskussioner i breakout-rum och via chatten. Efteråt, fram till kl. 12.15, finns möjlighet att stanna kvar i mötesrummet och diskutera tankar som väckts tillsammans med andra deltagare och med föreläsarna.

Arrangörer        
Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, Folkhälsan och Svenska pensionärsförbundet. Webbinariet ordnas med understöd från Svenska folkskolans vänner.

Inbjudan (pdf) >>

Program (pdf) >>

Anmälningsformulär >>

Uppdaterad 8.2.2021

 

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020