Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Replik

PEPP växer
 
Rusmedelsförebyggande modellen PEPP växer, nu med nytt material för föreningar. PEPP för föreningar utvecklas inom ett tvåårigt Leaderprojekt, som riktar sig till föreningsaktiva vuxna, som är i kontakt med barn och unga. Materialet som produceras kommer att fungera som konkret hjälp när man vill göra rusmedelsförebyggande insatser bland barn och unga i fritidsföreningar. I projektet välkomnar man alla föreningar att fundera på hur de kunde stöda och främja barns och ungas välbefinnande, oberoende om av vilken typ av förening man har.
Skriven av Sanna Tuomela

Eoskalender 2022

Beställ hälsofrämjande Eos-kalendrar för år 2022!

Nu kommer en favorit i repris - Eoskalendern. Terese Bast har åter skapat den grafiska formen med mysiga och livfulla illustrationer till det hälsofrämjande innehållet. Nytt för året är att distributionen inte som tidigare görs i Eostidningen. I höst kommer enbart en pilot av Nya Eos som delas ut till årskurs 6 i skolorna och därför hoppas vi att Eoskalendern kan nå ut till familjerna och skolor genom andra kanaler. Det går att beställa Eoskalendern både i enstaka exemplar eller i större mängd.

Väggkalendrarna tar upp teman som: natur och återhämtning; meningsfull fritid; fördelar med att bo i Finland; balans i vardagen; tid tillsammans och egen tid; den inre berättarrösten; attityder till kroppen; förundran; kost; lagom stimulans; sömn; och omtanke.

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Eos

Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

Uthållighet och förmåga till förnyelse är viktiga egenskaper för tidskrifter som får ett långt liv. Att Repliks två år äldre kollega, barntidningen Eos, efter nästan 130 år helt måste lägga om sin utgivning är givetvis en stor förlust men den mildras förhoppningsvis av att tidningen från i höst återuppstår i ny form. Fyra gånger per år ska denna nya Eos delas ut gratis till en åldersklass finlandssvenska lågstadieelever. Den som vill ha alla årets nummer hem i brevlådan ska också kunna prenumerera.

För drygt femtio år sedan stod Eos också inför en stor förändring, som lyckades och lade grunden för dagens tidning. Då, i slutet av sextiotalet, skapade Finlands Svenska Nykterhetsförbunds dåvarande ordförande Trygve Erikson och idésprutan Nisse Lindholm en tidning full av aktiverande innehåll. Positiv, livsbejakande och kontaktskapande. På den grunden fortsatte det när nya unga redaktörer tog vid.

Skriven av Jan Kronholm

Maria Lindell
– Tusen tack, jag är jättestolt. Maria Lindell blev Årets drogförebyggare. Foto: Nina Häggblad


Maria Lindell som är en mycket drivande kraft inom det rusmedelsförebyggande arbetet i Österbotten fick i vår ta emot utmärkelsen Årets drogförebyggare. Rusmedelsförebyggande arbete bland barn och unga har alltid betytt mycket för henne.

– Tusen tack, jag är jättestolt. Mitt jobb som drogförebyggare har jag utfört bland de finaste hjärtliga människor. Jag lär mig hela tiden. Jag har lärt mig mycket av dem. Ännu lär jag mig. Tillsammans gör vi stora saker. Så sa Maria i samband med att priset delades ut på Drogförebyggande dagarna i maj.

Maria har gjort en lång resa. Hon har i många år arbetat inom vården med rusmedelsförebyggande arbete. Hon är tacksam för och har lärt sig mycket av den goda vård hon fick efter att hon 2012 insjuknade i den ovanliga sjukdomen Stiff person syndrom. En på miljonen drabbas. Sjukdomen karaktäriseras av sendragsliknande kramper.

Skriven av Nina Häggblad

Foto
Phanuwatn | Dreamstime.com
En del kemikalier inom tobaksodlingen är så skadliga att de är förbjudna i många länder.

Att tobak har negativa hälsoeffekter är ingen nyhet. Både i Finland och internationellt har det tobaksförebyggande arbetet länge haft fokus på ett folkhälsoperspektiv. Med sin rapport ur ett miljöperspektiv har världshälsoorganisationen WHO öppnat Pandoras ask och uppenbarat skakande information om hur tobaken, genom hela sin livscykel, inverkar på planeten.

Den kommersiella tobaksodlingen sker i massiv skala - årligen produceras 7,5 miljoner ton tobaksblad på 4,3 miljoner hektar odlingsmark. Tobaksodlingarna är sårbara för olika växtsjukdomar, vilka bekämpas med enorma mängder kemikalier. Många av kemikalierna är så skadliga för miljö och hälsa att de är förbjudna i vissa länder. Men absolut största delen av tobaksodlingen sker, av ekonomiska orsaker, i låginkomstländer med bristfällig reglering. Odlingsmarkerna utarmas dessutom snabbt av det intensiva bruket av konstgödsel som tobaksplantorna och odlingsmetoderna kräver.

Skriven av Mikaela Hermans

 Nikotinfritt Österbotten

– Vi har alla någon som vi kan uppmuntra att sluta röka

I samband med Internationella tobaksfria dagen hålls i kommunerna i Österbotten nikotinfria veckan 31.5–6.6.2021. Nätverket Ett nikotinfritt Österbotten har utmanat bibliotek, läroanstalter, social- och hälsovårdstjänster, organisationer och företag, till exempel gym, att delta.

Temaveckan främjar ett nikotinfritt liv, uppmuntrar människor att sluta använda nikotinprodukter som är skadliga för hälsan och ger information om stödtjänster för hjälp när man vill sluta.

Med sin verksamhet strävar nätverket efter att stärka befolkningens positiva inställning till ett nikotinfritt liv, förebygga att unga börjar använda nikotinprodukter, ge stöd att sluta använda nikotinprodukter och stärka verkställandet av tobakslagen.

– Att sluta röka eller använda snus skyddar mot negativa hälsoeffekter och sparar pengar, konstaterar överläkare i lungsjukdomar Maija Räsänen från Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Varannan person som röker skulle vilja sluta. Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s regionkoordinator Miia Hietaniemi uppmuntrar att man söker stöd för att sluta:
– För detta kan man separat boka tid hos hälsovården. Alltför ofta försöker man sluta ensam. För tobaksavvänjning finns det massor med expertis som det lönar sig att utnyttja.

Skriven av Tomas Lundqvist

Nykter solklart!

Snart firas skolavslutningen. Nykter – Solklart! -kampanjen arrangeras nu för nittonde gången. Den utmanar föräldrar och andra vuxna som har att göra med ungdomar, att erbjuda trygga festalternativ till de unga. De vuxna har ansvar för att tillsammans med de unga skapa sådana miljöer där känns som ett lätt och naturligt val att vara rusfri!

Kampanjsidor >>

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Mikaela Hermans 
Verksamhetsledare
Mikaela Hermans

Uttalande vid vårmötet 2021

Världshälsoorganisationen WHO:s internationella byrå för cancerforskning, IARC, slog larm redan år 2010: Etanol och dess nedbrytningsprodukt acetaldehyd är cancerframkallande hos människan. Forskning av IARC i Europa har visat att alkohol är den andra största riskfaktorn för cancer, efter tobak.

IARC har dragit slutsatsen att det inte finns någon ”säker” alkoholkonsumtion med avseende på cancerrisk. Alla typer av alkoholdrycker kopplas till cancerrisk, oavsett kvalitet och pris. Det finns ett fastslaget orsakssamband mellan alkoholintag och utveckling av cancer i olika delar av matspjälkningskanalen och i kvinnors bröst.

Ju mer man dricker, desto större är alltså risken att utveckla cancer. Andelen cancerfall som förorsakas av måttlig  alkoholkonsumtion, det vill säga två portioner eller mindre per dag, är ändå inte försumbar. Ett exempel som WHO i Europa nämner är att européernas drickande årligen förorsakar cirka 50 000 fall av bröstcancer, varav 25 procent beror på måttlig
alkoholkonsumtion.

Skriven av Mikaela Hermans

Dremstime.com
Mask

Daniel Åkermark
Förbundsordförande
Daniel Åkermark

Bästa läsare, jag hoppas ditt år börjat väl. Vi är nu i Finland inne på det andra året med begränsningar på grund av pandemin. Det är att hoppas att vi kan återgå till en normalare situation i samhället under 2021. Ta väl hand om dig!

Förbundets styrelse sammankom till det första konstituerande mötet i februari – att kunna samlas virtuellt är en bra praktisk lösning men det är ju inte samma sak som att träffas på samma ställe. Vi kunde i styrelsen konstatera att ett rejält ”digiskutt” gjordes under det föregående året. Ett varmt tack till personalen på förbundet samt till er alla aktiva i föreningarna för er insats under året som gått.

Vi blickar framåt och hoppas kunna återgå till att träffas inom snar framtid. Jag är ny på ordförandeposten och kommer att bekanta mig med föreningarnas verksamhet under 2021. I skrivande stund är rekommendationen att max sex personer får samlas. Det blir därför inledningsvis att hålla kontakten via telefon eller annat virtuellt verktyg.

Skriven av Daniel Åkermark

Tack

Namntävlingen som vi utlyste i februari, för att få in förslag på nytt namn för förbundet, resulterade i hela 350 namnförslag. Varmt och ödmjukt tack till alla er som skickade in bidrag!

Förbundsstyrelsen har utsett ett namnförslag som förts vidare, och upphovspersonen bakom namnet har underrättats. Vid förbundsmötet i april beslöts det att behandlingen av namnet skjuts fram till följande förbundsmöte, som äger rum i slutet av året.
 
Vi tillkännager det nya namnet så fort det slutgiltigt godkänts.
Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

 ”Alkoholkonsumtion kan öka risken för att bli smittad av coronaviruset och för allvarliga komplikationer av sjukdomen covid-19, samtidigt som alkohol också orsakar andra sjukdomar som belastar hälso- och sjukvården.”

Så sammanfattar en rad internationella alkoholforskare en nypublicerad rapport om alkohol och corona. Studien ingår i serien Alkoholen och samhället och forskargruppen leds av Harold Holder, alkoholforskare från USA. Bland institutioner och organisationer som står bakom den finns bland andra Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet, Svenska institutet för global hälsa vid Kungliga vetenskapsakademin, de svenska föreningarna för allmänmedicin och beroendemedicin, Svensk sjuksköterskeförening, IOGT-NTO, och Movendi international. För att nämna några.

Enligt rapporten ökar alkoholen risken för spridning av coronaviruset genom att den minskar sociala hämningar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid hög konsumtion. Detta gör att förmågan att skydda både sig själv och andra minskar. Men alkoholen är också en riskfaktor i sig. Komplikationer av hög alkoholkonsumtion, som till exempel diabetes, övervikt och hjärtsjukdomar utgör enligt forskarna klara riskfaktorer för att bli allvarligt sjuk vid covid-19:

”Alkoholkonsumtion, särskilt hög konsumtion, kan försämra immunförsvaret och ökar risken för allvarlig luftvägssjukdom.”

Skriven av Jan Kronholm

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020