Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Regeringen går in för att starköl ska säljas i mataffärerna. Regeringen anser att alkoholskadorna minskar. Experterna säger att konsumtionen och alkoholskadorna ökar, enligt Helsingin Sanomat (29.9.2016).

Regeringens beslut att tillåta försäljning av starkare öl och andra alkoholdrycker med upp till 5,5 alkoholprocent i mataffärerna, kioskerna och på servicestationerna ska enligt regeringen förändra normerna, minska alkoholskadorna och förbättra verksamhetsmöjligheterna för näringslivet. Experterna är av annan åsikt och räknar med sex procents ökad alkoholkonsumtion och ytterligare 145 alkoholdödsfall årligen. I värsta fall kan det minskade ungdomsdrickandet vända, säger forskarna på Institutet för hälsa och välfärd THL.

Specialforskarna Pia Mäkelä och Esa Österberg vid THL har i sin utvärdering kommit fram till att skadorna ökar över hela linjen. Risken är stor att det som hände för tolv år sedan upprepas igen. Då sänkte man alkoholskatten med 30 procent och alkoholskadorna ökade snabbt.

Alkoholexperterna är på det stora hela eniga om att alkoholskadorna kommer att öka när försäljningspunkterna för starkdryckerna ökar från 350 till 5300. Enligt THL:s beräkningar ökar försäljningen med 5 procent och alkoholkonsumtionen med minst 6 procent.

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020