Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Supermarket
Ölhylla på supermarket i Kina.  Foto: Baoyan Zeng - Dreamstime.com

Alkoholkonsumtionen ökar i världen. Det konsumeras nu betydligt mer alkohol globalt än för 30 år sedan och det väntas öka ytterligare fram till 2030.

Mellan 1990 och 2017 har alkoholkonsumtionen per person ökat med 0,7 liter räknat per år visar en färsk undersökning som publicerats i Lancet. Siffran väntas stiga till 7,3 liter år 2030. Det är en ökning med 17 procent.

Undersökningen mätte alkoholkonsumtionen i 189 länder mellan 1990 och 2017. Före 1990 konsumerades mest alkohol i höginkomstländer, men det här är ett mönster som nu förändras. I Europa har alkoholkonsumtionen minskat under de senaste åren.

 Den stora förändringen sker i Asien. I Indien ökade alkoholkonsumtionen med 38 procent och i Vietnam med 90 procent under tiden 2010  ̶  2017. Kina sticker också ut där män drack mer än 11 liter alkohol 2017, medan kvinnor drack 3 liter. I genomsnitt är det sju liter räknat på hela befolkningen och en ökning med 70 procent sedan 1990.

Under det kommande decenniet förväntas Kina gå förbi amerikanerna som i dag konsumerar kring 10 liter alkohol i genomsnitt. I Nordafrika och Mellanöstern har man låg konsumtion ofta mindre än en liter per vuxen person och år.

Högst siffror visar fortsättningsvis Europa med Moldavien i topp med 15 liter följt av Ryssland, Frankrike och Portugal med 12 liter per person och år.

”Den prognostiserade globala ökningen av alkoholanvändningen kan hänföras till ökningar av ekonomisk förmögenhet i låginkomst- och medelinkomstländer, vilket var en av förutsägelserna enligt vår modell”, skriver forskarna i rapporten enligt CNN.

Världshälsoorganisationen WHO anser att skadligt drickande måste minska med 10 procent fram till 2025. Forskarna som tagit fram rapporten kräver också årgärder för att stävja alkoholkonsumtionen i världen.

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 3/2020

Replik 1-2020