Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

Dreamstime.com

LEDARE I REPLIK 4-2015

Det är mindre än en månad till julafton. Det råder lågkonjunktur i landet med många arbetslösa. På många håll i världen råder krig och oro. Många människor har tvingats på flykt.

Hos många, och alldeles särskilt hos barnen, är julen förknippad med stora förväntningar. Hur julen blir för barnen beror på de vuxna, men för många är det svårt att få pengarna att räcka ens till en enkel julmiddag, än mindre till julklappar. Det nordiska välfärdssamhället har fått utstå många törnar under de senaste åren. Barnfattigdomen har ökat. De unga som hotas av utslagning har blivit fler.

 För några år sedan citerade jag i en julledare här i Replik Mirjam Kalland, då generalsekreterare på Mannerheims barnskyddsförbund, som skrev:
”Denna jul firar 151000 barn i Finland sin jul i hem som är så fattiga att de har svårigheter att ordna mat på julbordet utan utomstående hjälp. Barnfattigdomen har på ett drygt decennium ökat från 5 till 14 procent och särskilt utsatta är ensamförsörjares barn.”

Barnfattigdomen ökar igen
Alla sparprogram som nu är aktuella ger skäl till fortsatt oro. Den 20 november toppades Hufvudstadsbladets förstasida av rubriken: ”Barnfattigdomen ökar igen”. Regeringen får till och med kritik för att inte följa FN:s barnkonvention.

Många barn firar i år sin jul under knapphetens kalla stjärna, i familjer där den ena eller båda föräldrarna är arbetslösa eller hotas av att bli det. Och med de alkoholtraditioner vi har blir situationen ännu svårare. Många familjer präglas av missbruksproblem.

 Många barn far illa under den högtid som framför allt borde vara deras. I kampanjen ”Vit jul” har många intervjuade både i Sverige och Finland vittnat om hur de som barn fått uppleva att deras förväntningar på julen kom på skam. Inte för att föräldrarna inte velat dem väl och inte för att man inte fått fina julklappar, utan för att de vuxna inte kunnat hålla sig nyktra. Barn är mycket observanta och redan i tidiga år medvetna om när en förälder är påverkad och inte sig själv. Vuxnas berusning skrämmer medan upplevelsen av nyktra vuxna ger trygghet. Och det gäller naturligtvis inte bara under julen.

I senaste numret av tidningen Accent berättar sångerskan CajsaStina Åkerström om hur det var att växa upp som barn till den populära och folkkära trubaduren Fred Åkerström. Pappan brydde sig mycket om henne men hade också stora alkoholproblem. Han gick, bland annat på grund av sitt drickande, en förtidig död till mötes. I slutet av sjuttiotalet hade han ändå en nykter period då han en kort tid försökte måna om sin hälsa.

– Det året som den vita perioden varade, var den lyckligaste perioden i min ungdom, säger CajsaStina.

På barnens önskelista till alla föräldrar och vuxna kunde stå: Ge oss en trygg och vit jul. Och på allas önskelista till regeringen: Stoppa nedskärningarna i välfärden och satsa på en ansvarsfull alkoholpolitik!

Replik 4-2015
Replik 4-2015 online

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019