Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Trafikskyddet

Ansvarsfulla bilister som följer hastighetsbegränsningar, trafikregler och trafikljussignaler gör elevernas skolväg säkrare. Enligt Trafikskyddets uppföljningar kör man mot rött ljus ungefär var sjunde gång som trafikljusen växlar.

Enligt Trafikskyddets enkätundersökning som gjordes i början av sommaren uppger nio av tio bilister att de anser körning mot rött vara en allvarlig trafikförseelse. Man anser det vara en allvarligare förseelse än att köra med en överhastighet på mer än 15 km/h.

- Resultatet är beskrivande eftersom överhastighet ofta är orsaken till att man kör mot rött. Genom för hög hastighet eller genom att hålla felaktig situationshastighet råkar man ut för situationer där man inte hinner reagera på trafiksituationen och reagera på att ljuset växlar och det slutar med att man kör mot rött, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Marko Nieminen.

I många städer har man tagit i bruk hastighetsbegränsningar om 30 km/h. Lägre hastighetsbegränsningar inom tätort och att följa dem skyddar bäst de mest utsatta i trafiken. Sänkta hastigheter både förebygger olyckor och lindrar följderna. Om man blir påkörd i en hastighet över 40 km/h har man som fotgängare sämre chanser att överleva. Därför har också en liten överhastighet stor betydelse i stadstrafiken.

- I synnerhet snabba accelerationer i sista stund, i stället för inbromsning när ljuset slår om till gult kan leda till svåra följder, berättar Nieminen.

Barn i trafiken året om

Vid skolstart är det bra om varje bilist extra noga uppmärksammar sitt eget trafikbeteende. Nieminen påminner om att skolelever finns i trafiken under hela året.

- Att följa hastighetsbegränsningar, trafikljus och regler vid skyddsväg är inte säsongsbundet, utan vi vuxna gör tillsammans elevernas skolväg säker varje dag.

I samband med skolstarten ordnar Trafikskyddet tillsammans med motorbranschens centralorganisation Molike och polisen kampanj för säkerheten vid skyddsväg.

Tips för föräldrar för säker skolväg.

Gående skolbuss: barnen går skolvägen tillsammans med en eller flera vuxna längs en på förhand utsedd tidtabell och rutt med hållplatser. Som samåkning, fast utan bil.

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019