Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Joonas Turtonen

Joonas Turtonen
Joonas Turtonen, verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik.


Det känns som om vin och spritdiskussionen är lite av gubben i lådan, som hoppar upp med jämna mellanrum. Senast tangerades detta i Helsingin Sanomats ledare den (7.9), då näringsminister Olli Rehns (c) intervju för tidningen Suomenmaa benades ut.

Finlands restriktiva alkoholpolitik har grundat sig på begränsad tillgänglighet och högt pris. Alla försök att rucka på dessa emot en Europeisk modell (som inte ens finns) har lett till att totalkonsumtionen har ökat. Visst finns det utmaningar i att vi vid stor alkoholimport går miste om skattemedlen, medan alkoholskadekostnaderna stannar kvar. Men nog känns det märkligt att en minister ens föreslår att vi skall göra om samma sak, som vi redan sett misslyckas!

 

Minister Rehn sade sig vara beredd att öppna upp alkoholmonopolet för att göra alkoholförsäljningen mera rättvis. Nu finns de flesta Alkon i stora marketar, vilket ger en konkurrensfördel till dem framom de små aktörerna. Detta initiativ får som känt medhåll, speciellt av både Samlingspartiet och Sannfinländarna för att inte tala om kommenterarna på nätet.

HS ledare tog en intressant vändning, då ledarskribenten starkt tog avstånd från minister Rehns tankar. Intressant därför att det för det mesta är de högljudda ”vi motsäger oss all kontroll” - rösterna som gör sig hörda. Så visst finns det också understöd för den fortsatt restriktiva linjen.

Samtidigt får vi läsa i Suomen kuvalehti (7.9) att fylledrickandet bland unga vuxna (18 - 39 år) har halverats sedan år 2009. Dock är undersökningen inte riktigt tillförlitlig, då den besvarats endast av människor i arbetslivet, men att uppgifterna är riktgivande kan vi väl ändå sträcka oss till. Tidigare uppgifter har gjort gällande att under 18-åringar druckit mindre än tidigare, men att de sedan som vuxna inte längre druckit mindre än medeltalet.

Min mycket hastiga och synnerligen subjektiva tolkning är att kanske det ändå har såtts ett frö hos dessa i ungdomen och att människor överlag gör fler medvetna val, särskilt då det gäller den egna hälsan.

Finlands restriktiva alkoholpolitik har grundat sig på begränsad tillgänglighet och högt pris. Alla försök att rucka på dessa emot en Europeisk modell (som inte ens finns) har lett till att totalkonsumtionen har ökat. Visst finns det utmaningar i att vi vid stor alkoholimport går miste om skattemedlen, medan alkoholskadekostnaderna stannar kvar. Men nog känns det märkligt att en minister ens föreslår att vi skall göra om samma sak, som vi redan sett misslyckas!

Någonstans läste jag en definition på vansinne är att göra om samma sak gång på gång och alltid förvänta sig ett annorlunda resultat.

JOONAS TURTONEN
verksamhetsledare

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 3/2020

Replik 1-2020