Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av THL pressmeddelande

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s bedömning skulle försäljningen av 5,5-procentiga alkoholdrycker i matbutiker och kiosker oundvikligen öka alkoholkonsumtionen. Lika oundvikligt är det att de hälsorelaterade och sociala problemen orsakade av alkohol och samhällskostnaderna för dessa problem ökar.

Om totalkonsumtionen av alkohol ökar, ökar också skadeverkningarna, och detta hindras inte ens av att den ökade konsumtionen inriktas på svaga alkoholdrycker eller till en övervakad restaurangmiljö, konstaterar institutet i sitt utlåtande om reformen av alkohollagen som överlämnades igår.

Om regeringens lagproposition genomförs kommer alkoholkonsumtionen att öka med 5–6 procent, vilket innebär 150 fler alkoholrelaterade dödsfall årligen, beräknar institutet. Antalet vårdperioder på sjukhus på grund av alkoholrelaterade sjukdomar och olycksfall skulle årligen uppgå till 1 500 fler än idag. Hittills har liberaliseringar av alkoholpolitiken i Finland resulterat i att totalkonsumtionen och skadeverkningarna ökat avsevärt.

- Det skulle bli svårare att minska hälsoskillnaderna mellan dem som har det bättre och sämre ställt i samhället, och den ökade konsumtionen skulle utgöra ett särskilt hot mot sårbara befolkningsgrupper, såsom barn och unga. De ökande kostnaderna skulle också göra det svårare att ta in underskottet i statsfinanserna, konstaterar Juhani Eskola, generaldirektör vid THL.

- Även om avveckling av onödiga normer är ett bra mål, blir regeringens lagförslag i sin nuvarande form orimligt dyrt i förhållande till nyttan, både hälsomässigt och ekonomiskt, bedömer avdelningsdirektör Terhi Kilpi.

Enligt institutet ökar lagförslaget sysselsättningen endast i liten grad, eftersom en ökad försäljning inom dagligvaruhandeln inte avsevärt ökar antalet arbetsplatser. Totaleffekten på samhällsekonomin är i slutändan negativ.

En höjning av den tillåtna alkoholhalten till 5,5 procent för alkoholdrycker som säljs i detaljhandeln skulle utsätta den inhemska ölen för en allt hårdare konkurrens från utlandet.
Generaldirektör Eskola påminner att det kan vara svårt att upphäva den reform som nu föreslås, om förhållandet mellan fördelar och nackdelar måste bedömas på nytt:

- Om det framgår att den liberalisering som nu föreslås är ett misstag, blir det på grund av EU-lagstiftning och internationella handelsavtal mycket svårt, om inte omöjligt, att återställa regleringen.

THL:s utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till alkohollag (på finska) >>

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020