Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

LEDARE av Jan Kronholm Jan Kronholm

I slutet av augusti kunde vi läsa att Helsingfors hovrätt dömt en man till sex månaders ovillkorligt fängelse för våldsamt motstånd mot tjänsteman. Det handlar om en pappa som polisen omhändertog i en lägenhet i Helsingfors på nyårsnatten. Mannen dömdes tidigare i tingsrätten men överklagade.

När Helsingin Sanomat och andra medier i samband med hovrättsdomen rekapitulerade vad som hände på nyårsnatten är det en berättelse som vi inte borde skaka av oss. Något som i högsta grad har anknytning till den finländska alkoholpolitiken och dess följdverkningar.

Så här var det: På nyårsnatten larmades polis till en lägenhet på grund av störande oljud. När polispatrullen kom fram hördes musik på hög volym ut i trapphuset. Det dröjde en god stund innan dörren öppnades. Av ett barn i fyraårsåldern. Inne i lägenheten fanns tre vuxna, alla kraftigt berusade, och två barn. I köket hittades barnens pappa avslocknad på en stol i köket. Mamman, som var gravid, hade slocknat i duschen. Mannens mor, som också fanns i lägenheten, låg avslocknad i sängen i sovrummet med barnen, det ena en bebis.

Polisen väckte de vuxna och ringde socialtjänsten som snabbt kom till platsen och kontaktade mammans föräldrar som kom och tog hand om barnen. Farmodern kunde ta sig till sin egen lägenhet. Mannen, som nu alltså dömts, betedde sig dock aggressivt och söndrade saker i bostaden. Polispatrullen fann det säkrast att, trots att han gjorde häftigt motstånd, ta med honom till finkan.

En trovärdig bild av finländskt nyårsfirande 2019? Ett sällsynt undantag? Något som man inte behöver dra för långtgående slutsatser av? De flesta finländare kan ju ändå, som det brukar heta, handskas förnuftigt med alkoholen. Är det så?

Svaret är nej. Det som hände i familjen i Helsingfors är inget enskilt undantag. Många liknande tragedier utspelas i familjer runt om i landet. Det finns uppskattningar på att så många som 60 000 barn lever i familjer där den ena eller båda föräldrarna har missbruksproblem.

Barn far naturligtvis illa också av andra orsaker än föräldrarnas alkohol- och drogmissbruk, men i hög utsträckning bottnar problemen i just detta. Och läget förvärras.

Färska siffror från Institutet för välfärd och hälsa THL, visar att barnskyddsanmälningarna under 2018 uppgick till hela 145 800, en ökning med 5 procent från föregående år. Under 2018 företogs 4930 brådskande placeringar av barn, vilket är 6,9 procent fler än 2017. Antalet omhändertagna barn var 10 861, en ökning med 2,3 procent. Sammanlagt 18 544 barn var 2018 placerade utom hemmet. En ökning också det, med 2,6 procent.

Siffror, procenter. Men bakom alla finns barn, levande unga människor, som borde ha en trygg uppväxtmiljö med föräldrar som ställer deras väl och ve främst. Hur ser de här barnens framtid ut? Vad får de med sig ut i livet? Frågor som borde intressera alla, och särskilt de politiska beslutsfattarna.

Snart sagt alla instanser som arbetar med barnskydds- och familjefrågor, liksom också polisen, varnade för den nya alkohollag som den förra regeringen drev igenom med knapp majoritet. Bland dem dåvarande barnombudsmannen Tuomas Kurttila som underströk att särskild hänsyn borde tas till lagens inverkan på barnens hälsa och välfärd och att den inte borde förverkligas på alkoholindustrins och näringslivets villkor.

Det klingade tyvärr för döva öron och nu har den fleråriga trenden mot minskat drickande brutits. Följderna klarnar i hela sin omfattning först på längre sikt men visst finns det allt skäl till oro.

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019