Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

JAN KRONHOLM Jan Kronholm

Strax före jul klubbade riksdagen igenom beslutet att starköl och spritläsk från årsskiftet får säljas i över 5000 matbutiker, kiosker och bensinstationer runt om i landet. Beslutet fattades med knapp majoritet av de närvarande riksdagsledamöterna, 98–94 föll rösterna. Nu under våren håller butikshyllorna på att fyllas av starköl, starkspritsbaserad longdrink och alkoläsk med till exempel Smirnoff, Koskenkorva eller Absolut vodka som bas.

Följderna går naturligtvis inte ännu att överblicka, men för Alko med dess sakkunniga personal och välövervakade försäljning kommer det sannolikt att bli neddragningar. Man kan också på goda grunder befara att nyordningen leder till ökad totalkonsumtion av alkohol vilket i sin tur medför fler alkoholrelaterade dödsfall och fler alkoholskadade som behöver vård. Till och med regeringen själv räknade ju kallt med detta i sin lagproposition! I en tid då det ska skäras ner på vårdkostnader och sociala utgifter är detta förstås ytterst alarmerande.

För den som följt debatten kring den nya alkohollagen står det helt klart att regeringen agerat mot bättre vetande. Man valde att lyssna mer på alkoholindustrins och handelns lobbare än på remissinstanser som till exempel Läkarförbundet, Polisen, Förbundet för mödra- och skyddshem eller Barnavårdsföreningen i Finland. Nykterhetsrörelsens argument, baserade på dess långa erfarenhet av förebyggande arbete, avfärdades givetvis också.

Särskilt alarmerande är det att inga argument från alkoholforskarnas sida heller bet på regeringspolitikerna. Detta trots att den finländska alkoholforskningen internationellt sett länge stått på en erkänt hög nivå. Inte att undra på att det skapat en viss frustration. När Peter Eriksson, forskare vid Helsingfors universitet intervjuades av svenska Yle efter riksdagens beslut skrädde han inte orden. Han ansåg att både folkhälsan och landets ekonomi löper risk att försämras.

– Det här är det värsta beslutet som gjorts under min livstid. Jag är ganska skärrad över det här. Varför kunde man inte hålla eller sänka procentgränsen, sade Eriksson, som inte kunde se något som helst positivt i beslutet.

– Det är fullständigt omöjligt att förstå.

För den som följde den hetsiga debatt som fördes inför riksdagsbeslutet, särskilt i de sociala medierna, var det lätt att se att de som lobbade för starkölet och spritläsken ofta nedvärderade och hånade de försök till sakliga inlägg som alkoholforskarna och andra insatta gjorde. Beklagligt är att nedvärderingen av forskarnas arbete och vetande tycks vara ett fenomen i tiden. Kanske självaste statsminister Sipilä, medvetet eller omedvetet, angav tonen när han pratade ekonomi i Yles A-studio 2015 och inte ville veta av råd och kommentarer från det han kallade ”all världens docenter”. Nu om någonsin skulle forskarnas aktiva insats behövas. Det är ytterst angeläget att vi får en sakkunnig utvärdering av hur den nya alkohollagen påverkar drickandet

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020