Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Majvor Taddele

Pelle Olsson. Foto: Majvor Taddele

– Om ni inte kommer ihåg något annat av min föreläsning, så kom ihåg att det inte på något sätt är vetenskapligt bevisat och befogat att använda cannabis som läkemedel.

Så säger han, Pelle Olsson, föreläsare på utbildningsdagen "Trender i missbrukarvården" den 7 oktober på G18 i Helsingfors.


Utbildningsdagen var välbesökt och i publiken satt glädjande nog även många ungdomar. Frågorna var många och ämnet är aktuellt. Och det är ännu mera aktuellt idag än tidigare, eftersom åsikter för och emot en liberalisering och legalisering av cannabis flödar på Internet och bland ungdomar.

- Cannabis kan lindra smärta, illamående och kramper, men det är bara för en kort stund och dessutom finns det bra läkemedel för samma ändamål och utan samma skadeverkan, säger Pelle Olsson.

 Han är författare och journalist, men började sin bana som sjuksköterska och i sitt jobb kom han ofta i kontakt med missbrukare och hans intresse för droger, speciellt cannabis, växte. Han har studerat ämnet och har många källor att hänvisa till.

Det finns en stor mängd otillförlitliga källor som talar för att cannabis inte är farligt. Många tror till och med att det är mindre skadligt än alkohol. Problemet är ofta att cannabisrökare samtidigt också använder alkohol och drogen är dessutom bevisligen en inkörsport till andra droger. För tobaksrökare är tröskeln också lägre att pröva på cannabis.

Väsentligt är också att det skett en produktveckling sedan 1970-talet, då marijuana hade sin blomstringstid. Enligt Olsson har mängden THC, som är det rusgivande ämnet i cannabisväxten, ökat kraftigt och mängden är idag över 18 procent, jämfört med dryga 1 procent på 70-talet. Cannabis är också relativt billigt och lätt att få tag på. Ruset är snabbt, den aktiva fasen varar i 15-45 minuter och den passiva fasen upp till tre timmar.

- Vad unga ofta inte förstår är att THC är fettlösligt och stannar kvar i kroppen upp till sex veckor och under den tiden presterar rökaren sämre, både motoriskt och intellektuellt.

Från cannabisbusken, som odlas inomhus i stark belysning, vilket även har en kännbar skadlig inverkan på miljön på grund av en stor åtgång av elektricitet och vatten, får man dels torkade blad (marijuana) eller hårda kakor (hasch), som smulas och blandas med vanlig tobak. Den syntetiskt framställda THC drogen, som allmänt går under benämningen Spice, har en liknande effekt som cannabis, men är betydligt farligare eftersom den kan både ätas och drickas och den mängd THC man får i sig är svårare att kontrollera. Den ständiga utvecklingen på drogmarknaden är inte skadlig enbart för missbrukare, utan den ger också droghandeln ett spelrum och en tidsfrist att grassera fritt innan de nya drogerna hunnit identifieras och konstateras illegala.

- Det är viktigt att förstå att cannabis idag är en annorlunda och starkare drog än förr och att forskningsresultaten gällande missbruk och skador idag inte finns tillgängliga förrän om några år i framtiden, säger Olsson.

Skador i den emotionella utvecklingen
Det finns en rad skadeverkningar, men Olsson tar upp några viktiga. Cannabismissbruk i tonåren kan förorsaka en personlighetsförändring eftersom delar av rökarens hjärna, till exempel amygdala, som har en central funktion för den emotionella utvecklingen, fortsätter att utvecklas ända in i vuxen ålder. Cannabisrökarens hjärna reagerar svagare vid glädje, rädsla, sorg, skam, ilska. Missbruket ger också en 2-3 ggr ökad risk för utveckling av schizofreni och 10 procent högre risk för psykoser. Statistiken visar att 17 procent av missbruket utvecklas till ett kroniskt beroende.

Olsson presenterar många uttalanden av forskare i cannabis, men har han också några uttalanden från unga rökare. Viktor, 24 år som slutat använda cannabis säger:
”Den värsta skadan med cannabis är att det stora livsperspektivet försvinner. Du blir apatisk utan att fatta det själv, du tappar lusten och nyfikenheten att träffa nya människor, du tappar din livsenergi just i den ålder då du behöver den som bäst.”

Försvagade skolprestationer
- Cannabismissbruk ger också en sämre intellektuell förmåga, eftersom det påverkar minnet, tidsuppfattningen och den språkliga förmågan. Allt detta som behövs i skolan. Redan ett halvårs intensiv rökning ger en klar försämring och två års regelbunden rökning ger en kronisk försämring av IQ: et.

- Vad gäller minnet är det också viktigt att förstå, att för en ung människa handlar det inte enbart om att komma ihåg vad man lärt sig i skolan, utan också andra erfarenheter som man i normala fall lär sig av och utvecklas genom. En cannabisrökare tenderar till att göra samma misstag om och om igen, säger Olsson.

Oskar, 18 år, själv cannabisrökare, säger såhär i en intervju 2010:
”De biverkningarna som jag hört om, att man blir dummare, är sånt jag kan leva med. Jag anser mig själv vara så pass skärpt att jag har råd att förlora lite grann. Men om man är dum från början och börjar röka cannabis, då kan man bli riktigt jävla dum.”

Pelle Olsson avslutar sin föreläsning med att berätta om delstaten Colorado i USA, där man har legaliserat cannabis och där drogen är en riktig storsäljare. Alla läkare skriver inte ut den som medicin, men de som valt att göra det är väldigt populära och gör det givetvis även för vinnings skull.

- Vi i Finland och Sverige måste också vara alerta på frågan om legalisering, den kommer att bli aktuell även här hos oss. Men alla som talar för, har inga vetenskapligt neutrala och tillförlitliga källor att gå till. Man vill bara legalisera marijuana och det finns stora marknadskrafter bakom en legalisering.

På Pelle Olsson hemsida www.pelleolsson.se hittar du mera information och källor till forskning kring cannabis och Spice. Där finns också föreläsningspresentationen ”8 myter om cannabis”.

Övriga medverkande på utbildningsdagen var Kerstin Stenius, forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland, enhetschef Tore Lund från Pixnekliniken och Sari Röman, erfarenhetsexpert i missbrukarfrågor. Arrangör för utbildningsdagen var föreningen KRAN i samarbete med föreningen USM och Cannabisnätverket i Finland.

Text och bild:
MAJVOR TADDELE

Föreläsning: UR Samtiden - Fakta om cannabis. Produktionsår 2013.

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 3/2020

Replik 1-2020