Mona Wilkman 
Mona Wilkman ledde MHF:arna i Borgå under 46 år.  Foto: Birgit Grönqvist

MHF i Östra Nyland samlades till ett extra ordinarie föreningsmöte i Metodistkyrkan i Borgå lördagen den 23 mars, för att avgöra frågan om föreningens framtid. Ordförande Mona Wilkman samt hela styrelsen avsade sig omval. Inga nya personer som kunde fortsätta arbetet inom nykterhetsföreningen hade kunnat hittas. Det var med vemod vi måste konstatera att föreningens arbete inte kunde fortsätta.

Alla medlemmar, 51 personer, hade fått ett personligt kallelsebrev där ärendet framgick: Beslut om föreningens upphörande. Åtta medlemmar var närvarande. Lördagens extra föreningsmöte beslöt enhälligt att föreningens verksamhet upphör.

Föreningens medlemmar kan dock fortsätta sitt medlemskap som tidigare. Nykterhetsförbundet hälsa och trafik övertar ansvaret.

Föreningens extra ordinarie föreningsmöte råkade hållas i samma hus som Borgå Nykterhetsförening-Porvoo Raittiusseura byggde 1891 för sin verksamhet. Föreningen hade grundats 1884. Mona Wilkman konstaterade att cirkeln är sluten. Hon blev vald till MHF:s ordförande i samma hus, i det rum som då kallades Metodistkyrkans lilla sal.

MHF-föreningen grundades 4 juni 1959 då man i Borgå med omnejd bildade en lokalavdelning i MHF som man benämnde Borgåklubben.

Vi vill tacka alla medlemmar och vänner som under åren på olika sätt har stött föreningens arbete. Vårt samhälle behöver nyktra föredömen, därför vill vi uppmana alla att fortsätta att visa ett gott föredöme i den omgivning där ni rör er och på olika sätt arbeta vidare för nykterheten.

MHF i Östra Nyland >>

Skriven av Birgit Grönqvist