Thomas Lundqvist
Om cannabismissbrukaren själv som individ begriper att det vore klokt att sluta använda cannabis så är det inte särskilt svårt att sluta. Thomas Lundqivst har varit med och utvecklat en metod för att hjälpa människor att bryta sitt cannabismissbruk. Foto: Tomas Lundqvist.

Det är svårt att stå emot den känslomässiga styrkan i cannabis – den ger en känsla av förälskelse. Cannabis kidnappar den omprogrammering som ska göra tonårshjärnan till en fullgod vuxenhjärna. Den här utvecklingsperioden går inte att backa och göra om senare.

Detta säger Thomas Lundqvist, som definierar sig som en pensionerad missbruksarbetare med 40 års erfarenhet av behandling av narkomaner i öppenvården framför allt i Lund i Sverige. Han är psykolog och akademiker vilket gör att han under sitt yrkesverksamma liv vägt vetenskaplig information för att användas i kliniska situationer.

 

– På det viset har jag kunnat sålla bort information från forskningen som inte har haft någon relevans i verkligheten och behållit det som har relevans i verkligheten. Jag har också skrivit ett antal artiklar och böcker om cannabis och dess påverkan på människans tankeförmåga.

Hur skulle du beskriva att cannabis påverkar tonårshjärnan?

– Om vi tar den delen som tonåringarna själva uppfattar så får de en känsla av att de är förälskade. Det är väldigt svårt att hålla emot den känslomässiga styrka som drogen har i deras system. En del av de här unga förstår inte att det är kemiskt framkallat och tycker att det här är helt fantastiskt.

– De känner att de förbättrar sig och känner sig insiktsfulla, de är lugna, de kan sova, de blir mer begåvade och sådana saker som ju inte speglas i verkligheten. Förmågan att reflektera över sitt eget beteende i förhållande till drogen är borta. Så de hamnar ganska snabbt i ett psykiskt fängelse som de inte vet om att de sitter i.

– Den andra delen är den fysiologiska delen. Under tonårsperioden förändras hjärnans uppkopplingar. Det är ungefär som uppkopplingen till internet under årens lopp. Vi började med ett 288-modem som var väldigt långsamt. Internet förbättrades ju under åren. Det blev snabbare och det blev säkrare och du kunde göra mer. I dag har vi fiberoptik som gör att vi snabbt kan ladda ner filmer och sånt som tar mycket utrymme och det går fort. Det är likadant med hjärnans utveckling, den fungerar på samma sätt. Den utvecklingsprocessen startar i början av tonåren och måste fullföljas. Det innebär att du går i skolan samtidigt för annars blir det ingen utmaning. Annars förgrenas inte kontakterna och ledningarna.

– Cannabis kidnappar den här omprogrammeringen. Om du röker regelbundet, vilket egentligen betyder en gång per vecka under tonårsperioden, så kommer din hjärna inte att programmeras i den riktning som den ska göra för att bli en fullgod vuxenhjärna.

– Du kan inte backa den här processen.

Det här betyder att om du använt cannabis regelbundet under några år så kommer den här utvecklingsperioden aldrig tillbaka.

– Det innebär till exempel att om du röker när du är 16–17–18 år kommer du inte att utveckla den sista delen av hjärnans funktion det vill säga den psyko-spatiala att orientera dig i rummet. Det är en förmåga som gör att du blir en individ i förhållande till samhället. Funktionen är färdigutvecklad när du är 21–22 år. Den gör att du kan påbörja till exempel en utbildning som är seriös.

Missar tonåringen den här utvecklingsfasen hamnar man i en situation där man måste imitera andra.

Det här innebär att personen får ett mera bohemiskt och anarkistiskt förhållningssätt till samhället utan att egentligen vara anarkist. Här dyker argumenten upp som man kan höra från cannabismissbrukare. De tycker att de vill leva utanför samhället för de är unika, samhället gör fel mot dem, det är inte kriminellt med cannabis, de har rätt till sin egen kropp och olika förklaringar som man kan förstå att hänger ihop med den personliga utvecklingen.

Hur svårt är det att sluta med cannabis?

– Du måste själv som individ begripa att du måste sluta. Då är det inga problem.

– I regel är det så att nästan alla har slutat när de är 21–22 år. Det är bara vissa som fortsätter. Så de allra flesta cannabisrökarna är mellan 16 och 22 år gamla.

– Vi har en behandlingsmetod för att hjälpa dem att träna upp tankefunktionerna så att de fungerar ordentligt igen. De behöver tränas upp som normala muskler behöver tränas upp efter avhållsamhet av träning.

– Däremot var det innan vi kom på den här metoden obegripligt hur man skulle hjälpa någon, men det var ju för att man inte riktigt begrep vad cannabis gör med människans tankestruktur. Nu vet vi det ganska väl. Nu går vi in och kompenserar för det, säger Lundqvist.

– Men vill du inte sluta av något skäl så går det inte att tvinga någon att sluta.
Metoden som kallas Haschavvänjningsprogrammet HAP kan man läsa mera om på Cannabisnätverkets webbplats (www.cannabisnatverket.se). Det finns även ett program för ungdomar, CPU.

Vad kan vi säga till en orolig tonårsförälder?

– Det är lite svårt att göra en bedömning av vad som är cannabis och vad som är normalt tonårsbeteende. Man tvättar sig inte så mycket, man har stökigt på sitt rum, man tömmer kylskåpet kontinuerligt – detta är ju normala tonårssaker, säger Lundqvist.

– Det finns egentligen bara några enkla tumregler. Vilka kompisar umgås tonåringen med, är det fortfarande de man träffade innan tonåren eller är det andra? Har ni kontakt med deras föräldrar? Om man ska bo över någonstans betyder det kanske inte alltid att man ska dricka te utan man ska göra något annat. Den typen av social kontroll är ganska viktig.

Dialog och kommunikation är också viktigt mellan förälder och barn. Visa intresse för skolarbetet och fråga vad som hänt i skolan under dagen. Brist på förmågan att verbalt beskriva och sätta ord på vad man lärt sig i skolan kan vara ett tecken på att något är fel. Blir det hackigt och enstavigt? Om man har haft ett nyfiket barn som inte längre är nyfiket. Thomas Lundqvist menar att man som förälder ofta har en bra magkänsla för om något är rätt eller fel.

– En mor har en biologisk kontakt med sitt barn och känner när något är fel och har alltid gjort det under hela uppväxten. Utan att de behövt säga någonting så märker framför allt mamman om det är någonting som inte stämmer. Då ska man lita på det och ta reda på vad det är. Det kan vara att han är olyckligt kär, tjejen har gjort slut eller något liknande, men det gäller att ta reda på det eller om han röker cannabis.

– Som förälder så har du ju faktiskt ett ansvar för ditt barns välbefinnande och förehavanden.

 

Thomas Lundqvists webbplats: www.droginfo.com

Skriven av Joonas Turtonen & Tomas Lundqvist