Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

LEDARE av JAN KRONHOLM Jan Kronholm

Efter att ha stötts och blötts och – inte minst – bromsats ser det nu ut som om ett förslag till ny alkohollag skulle kunna avlåtas under det här året.

De förslag som familje- och omsorgsminister Juha Rehula gläntat på dörren för verkar inte leda till några mera genomgripande förändringar. Trots betydande åsiktsskillnader i regeringen där särskilt det marknadsliberala samlingspartiet tryckt på för att släppa försäljningen av vin och starköl i mataffärerna fri så verkar centerpartiets hävdvunna återhållsamma linje avgå med segern. I det här skedet, är det väl skäl att tillägga. En del samlingspartister, som till exempel förre hockeystjärnan Sinuhe Wallinheimo, gör ingen hemlighet av att man bara betraktar Rehulas förslag som ett grundförslag som man nog kommer att försöka påverka.

Bland sannfinländarna finns det också de som flaggat för en alkoholpolitik med betydligt lösare tyglar.

Trots att det nu inte verkar bli fritt fram för vare sig vin eller starköl i matbutikerna innebär Rehulas förslag ändå att regeringen släpper efter en del på den ansvarsfullt återhållsamma linjen. Kanske som en eftergift till alkoholliberalerna föreslås att Alkobutikerna får förlängda öppettider i enlighet med det som nu gäller för inköp av mellanöl i matbutiker och kiosker, det vill säga ända till klockan 21 på kvällen.

En annan ambition är att flytta mer av drickandet från hemmen till restaurangerna. Här föreslås betydande lättnader i de serveringsnormer som gäller, i tillståndsförfaranden och i utbildning av ansvarig serveringspersonal. Man kan förmoda att detta också till en del dikteras av den nuvarande regeringens uttalade strävan att skrota normer som man anser är onödiga. Att man vill främja lönsamheten och sysselsättningen inom branschen sticker väl också fram.

När reformeringen av lagen inleddes i Jyrki Katainens regering var den uttalade ambitionen att minska alkoholkonsumtionen som helhet och få ner alkoholskadorna. Den stora skattesänkning som regeringen Vanhanen beslöt om 2004 hade nämligen lett till en kraftig uppgång i alkoholskador och alkoholrelaterade dödsfall. I de förslag som lades fram när Susanna Huovinen var ansvarig minister var ambitionen att få ner de alkoholrelaterade dödsfallen med cirka 800 på årsnivå, det vill säga till den nivå som rådde före skatterean 2004. En sådan minskning av alkoholskadorna skulle genast synas också som betydande inbesparingar i social- och hälsovårdskostnaderna.

När Alexander Stubb efterträdde Katainen sommaren 2014 och lade fram sitt program innehöll det nästan ingenting om alkohollagen. Frågan sköts på framtiden och nu tycks ambitionen att få till stånd konkreta åtgärder för att minska drickandet och skadeverkningarna ha hamnat i bakgrunden.

Kanske får vi ändå konstatera att det som nu getts offentlighet kunde ha varit ännu värre. Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att inse att starka lobbygrupper för handeln, restaurangnäringen, bryggeri- och alkoholindustrin varit mycket aktiva i kulisserna. Att de har sina uppbackare i de flesta politiska partier är också lätt att se.

Lite hoppingivande är också att riksdagsman Annika Saarikko, som ska ta över som minister efter Rehula nästa år, verkar besitta åtminstone en del insikter på området.

Saarikko understryker i nättidningen Uusi Suomi att också på 2020-talet bör folkhälsan vara den bärande principen för alkohollagstiftningen. Hon hänvisar också till det bekymmersamma i att alkoholen årligen kostar samhället miljarder i utgifter för direkta och indirekta skadeverkningar.

Självklarheter, kan tyckas, men det behöver ändå sägas i dagens läge.

Ledare i Replik 1-2016

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019