EU-parlamentets miljöutskott kräver att en obligatorisk märkning av alkohol införs. Alkoholdrycker över 1,5 procent behöver inte märkas med kaloriinehåll och annan näringsinformation enligt gällande EU-lagstiftning. Mat och annan dryck måste märkas sedan 2011.

Kravet på en kalorimärkning är en del av en resolution från Europaparlamentet som kräver att EU-kommissionen sätter igång arbetet med en ny europeisk alkoholstrategi. Den nuvarande löpte ut 2012. Utskottet vill att EU-kommissionen stödjer länderna i EU med att samordna och stärka folkhälsan i Europa.

En starköl på 40 cl (5,6 %) har en kaloriinnehåll på 186 kcal och en snaps vodka på 6 cl har ett kaloriinnehåll på 138 kcal.

- Alkohol är den tredje största orsaken till påverkbara dödsfall och sjukdomar, och alkoholrelaterade skador kostar Europas ekonomi miljarder euro varje år. Alkoholpolitiken är för oss en folkhälsofråga, och det är viktigt att EU-länderna samarbetar för att minska de alkoholrelaterade skadeverkningarna, säger Jytte Guteland.

Alkholskadorna beräknas stiga till 155,8 miljarder euro årligen i EU-området. Alkhohol förorsakar kring 120 000 dödsfall årligen inom EU.

Resolutionen efterfrågar också engemensam märkning som varnar gravida kvinnor för riskerna med alkohol. Gemensam åldersgräns på 18 år. Bättre efterlevnad av åldersgränserna. Skärpta regler kring möjlighet att rikta alkoholreklam mot unga.

EU-parlamentet röstade för en ny alkoholstrategi i april.

I slutändan är det EU-kommissionen som fattar beslut, men Europaparlamentet kan genom en resolution skicka en tydlig signal om vad medlemsländerna vill.

Skriven av Tomas Lundqvist