Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

nykterforare

Under Drogförebyggande veckan ordnas på lördagsnatten den 12 november ett evenemang i Vasa med temat nykter chaufför. Under evenemangsnatten diskuterar frivilliga studerande med förare och uppmuntrar dem att vara nyktra i trafiken. I rattfylleriolyckor är var tredje person av de inblandade mellan 15 och 24 år.

De restauranger som deltar i kampanjen erbjuder nyktra förare alkoholfria drycker. Som avslutning på kvällen får alla nyktra förare en liten gåva.

– Rattfylleri är något som var och en kan påverka med sina egna val. Evenemanget Selvänä rattiin – Nykter chaufför är en riktad kampanj med syfte att lyfta upp en aktuell påminnelse: var modig och drick inte om du ska köra, säger Trafikskyddets kontaktchef Heli Lintamo.

Trafik och alkohol passar inte ihop
Den lokala arbetsgruppen för evenemanget Selvänä rattiin – Nykter chaufför påminner om att trafik och alkohol inte passar ihop. En enda berusad förare utgör en risk för såväl sig själv, sina passagerare och andra trafikanter.

Redan en liten mängd alkohol ökar olycksrisken hos unga och oerfarna förare. Alkohol och andra rusmedel är fortfarande en av de viktigaste orsakerna till allvarliga trafikolyckor med ungdomar inblandade. Unga påverkas speciellt av grupptryck, förarens oerfarenhet och tanklöshet. I de rattfylleriolyckor som skett i Finland under de senaste tre åren har var tredje person varit mellan 15 och 24 år.

Syftet med evenemangsnatten, som anordnas under Drogförebyggande veckan, är att öka förarnas medvetenhet om alkoholens påverkan på körförmågan och att motivera dem att avstå från rusmedel när de kör bil.

Evenemangsnatten syns i sociala medier med hashtaggarna #selvänärattiin, #nykterchaufför, #soberride, #rohkee och va#modig samt på restaurangernas webbplatser.

Evenemanget Selvänä rattiin – Nykter chaufför koordineras av Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf i samarbete med Trafikskyddet, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Vasa stads enhet för rusmedelsförebyggande arbete, hälsovårdsstuderandena vid Vasa yrkeshögskola och de restauranger som deltar i evenemanget. Restaurangerna Fontana, Hullo pullo och Oliver´s in deltar i evenemanget.

http://www.ehyt.fi/fi/kampanjat

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020