Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

ÅA
Foto: Vasyl Chipiha - Dreamstime.com

Användningen av alkohol och tobak bland de unga i Finland minskar inte längre. Under de två senaste åren har den nedåtgående trenden stannat upp och förbytts i en uppgång. Detta framgår av den studie av ungdomars hälsovanor  som social- och hälsovårdsministeriet publicerad i mitten av augusti.

Finländska ungdomars användning av tobak har stadigt minskat under en längre tid. Det samma har gällt alkohol. Särskilt under millenniets första årtionde ökade andelen unga nyktra kontinuerligt och även de ungas berusningsinriktade drickande minskade.

Färre nyktra nu
I undersökningen uppgav nu 43 procent av pojkarna, och 40 procent av flickorna i åldersgruppen 14–18 år att de aldrig dricker, vilket är en minskning jämfört med motsvarande undersökning för två år sedan. Då uppgav 45 procent av pojkarna, respektive 43 procent av flickorna att de aldrig drack alkohol.

Av finländska unga i åldern 16–18 år använder 13 procent tobaksprodukter dagligen. Bland 14-åringar är andelen endast cirka 2 procent. För tio år sedan var motsvarande siffror 25 procent och 8 procent och i början av millenniet 32 procent och 14 procent.

Trenden oroar
Oroande är dock att den positiva trenden nu tycks ha brutits. I social och hälsovårdsministeriets pressmeddelande skriver man:  – Den ur folkhälsosynpunkt positiva långvariga utvecklingen verkar ha stannat av under de senaste två åren. Det är oroväckande att allt fler unga har börjat använda snus dagligen eller då och då under 2010-talet: andelen bland flickor i åldern 16–18 år är cirka 6 procent och bland pojkar i samma ålder cirka 15 procent.

Nikotinberoende
Enligt professor Arja Rimpelä, som lett studien, visar den långsiktiga nedgången i rökandet att den finländska tobakspolitiken varit framgångsrik. Den ökande användningen av snus oroar henne dock. I en kommentar för organisationen Finlands ASH r.f. (Action on Smoking and Health) konstaterar hon att snus effektivt håller nikotinberoendet uppe.  
– När man då inte får tag på snus så röker man cigarretter. Vi behöver fortfarande åtgärder för att minska användningen av tobaksprodukter bland de unga, fastslår hon.

Atmosfären påverkar
När det gäller alkoholen och att trenden mot minskat drickande och ökad nykterhet stannat upp gör Rimpelä bedömningen att orsaken står att finna i den alkoholvänliga atmosfären i samhället. De unga har inte kunnat undgå att lägga märke till diskussionen inför den nya alkohollagen eller kring Alkos monopol.
– Det har pratats om att vi har enormt med begränsningar, att det borde vara friare. I diskussionen har man inte heller uppmärksammat alla sidor hos alkoholen och de unga har lätt kunnat tolka det som att alkohol inte är så skadligt, säger Rimpelä.

Föräldrar langar
Enligt Rimpelä visar studien att de unga inte får alkohol via Alko. Övervakningen fungerar där, vilket hon menar att i sig stöder ett bibehållande av alkoholmonopolet.
De unga får främst tag på alkohol via bekanta men ofta också via föräldrarna.
 
– Var tredje fjortonåring uppgav att föräldrarna bjudit dem alkohol, konstaterar Rimpelä.

I den vart annat år återkommande studien av de ungas hälsobeteende klarlägger man användningen av tobak och rusmedel samt penningspel. Studien, som är inriktad på unga å åldern 12–18 år, har genomförts sedan år 1977. Den utförs av Tammerfors universitet med finansiering av social- och hälsovårdsministeriet.

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020