Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

 Drycker
Foto: Media Whale | Dreamstime.com

 En utbildningsdag om äldres drickande

  • En utbildningsdag om äldres drickande ordnas torsdagen den 13 februari 2020 på Folkhälsanhuset i Vasa, Rådhusgatan 25.
  • Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom äldreomsorgen.
  • Målsättningen är att ge insikter i hur äldres alkoholkonsumtion ser ut och hur deras hälsa påverkas av alkohol och att ge metoder för hur man kan förebygga och vid behov ingripa. De ansvariga för äldreomsorgen får grunder för fortsatt arbete för att utveckla egna förebyggande modeller.
  • Deltagaravgiften är 30 euro per person.
  • Kaffe ingår. Lunch på egen bekostnad.
  • Anmälan till Nykterhetsförbundet hälsa och trafik senast 10.2.2020
  • Vi är tacksamma för att informationen sprids vidare.

Till anmälningsblanketten >>

9.30 Välkommen!
Ari-Pekka Toivari, Mikaela Hermans och Berit Dahlin, arrangörer

9.45 Vad säger forskningen om äldres drickande?
Mikaela Hermans, verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

10.15  Att åldras i goda miljöer
Pia Nabb, Folkhälsans förbund, sakkunnig inom äldre och närståendevård

11.00 Speciella risker för äldre alkoholkonsumenter
Björn Forsén, med.lic, med specialkunnande inom geriatri

11.45  Lunch

12.45  Hur jobbar tredje sektorn med äldres drickande?
Joacim Sandbacka, Regionchef för Österbotten på Folkhälsan Välfärd

Hur jobbar kommunerna med de äldres drickande?
Maria Lindell, missbrukarvårdskoordinator K5

14.00  Kaffe

14.30  Paneldiskussion – möjlighet att fråga och diskutera
Alice Lillas, Svenska Pensionärsförbundet rf, Maria Lindell, K5, Pia Nabb Folkhälsans förbund rf. Paneldiskussionen leds av Anne Teir-Siltanen.

15.30 Avslutande diskussion
Programmet avlutas senast kl. 15.30

Arrangörer är Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf, Folkhälsans förbund rf och Svenska Pensionärsförbundet i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner.

Uppdaterad 12.2.2020

Till anmälningsblanketten >>

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019