Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Trafikskyddet

Trafikskydeet / Nina Mönkkönen
Foto: Trafikskyddet / Nina Mönkkönen

Förhöjt blodtryck i trafiken är vanligt. Av de finländare som svarade på Trafikskyddets enkät medger 84 procent att de blir förargade i trafiken. Över hälften av dem säger dock att irritationen inte har lett till aggressiva handlingar i trafiken. Om bägaren rinner över är det viktigt att förbli lugn och minimera de tråkiga följderna av att bli förargad.

Av de finländare som svarade på Trafikskyddets enkät berättar 84 procent att de någon gång har blivit förargade eller ursinniga i trafiken. Bland de svarande fanns både bilförare och personer som rör sig på annat sätt i trafiken. Av dem blir sex av tio sällan irriterade – en eller några gånger om året. Över hälften berättar att de inte låter irritationen leda till handling.

– När man börjar bli arg eller irriterad är det viktigast att utåt sett uppföra sig på ett förnuftigt sätt. Man kan inte göra något åt sina känslor, men man kan och ska hantera dem – även i trafiken, betonar Trafikskyddets utvecklingschef Antero Lammi.


Trafikilskans onda cirkel kan undvikas
Att bli föremål för trafikilska är något många känner till. Av dem som svarade på Trafikskyddets enkät upplevde nio av tio att de minst en gång om året har stött på aggression från en annan trafikant. Nästan var tredje berättade att han eller hon stöter på trafikilska åtminstone varje månad.

Lammi anser det vara ganska naturligt att man i trafiken oftare upplever sig vara den som utsätts för aggressivt beteende än den som uppför sig aggressivt. Vi tolkar en annan persons handlingar utifrån hur vi upplever orsakerna och motiven till handlingarna. Vi är nog medvetna om att våra egna fadäser är misstag i en viss situation, men andra trafikanters misstag upplevs lättare som avsiktligt aggressiva och riktade mot oss själva.

– För många är tröskeln mycket låg för att trycka på signalhornet eller visa långfingret som tecken på att man ogillar en annan persons beteende. Den som råkar ut för detta kan dock uppleva ljud- eller fingersignalen som ett uttryck för ilska. Vi är alla olika, någon kan reagera lugnt på respons som upplevs som negativ, någon kan känna sig provocerad. Den onda cirkeln är alltså klar. Det är viktigt att komma ihåg att det är svårt att påverka andras handlande, men genom våra egna val kan vi påverka hur situationerna utvecklas, förtydligar Lammi.


Kör med hjärnan, inte med ilskan – gör så här för att undvika ilska i trafiken:

– Följ reglerna och ta hänsyn till andra.
– Fortsätt handla förnuftigt om dina egna känslor svallar i trafiken.
– Om du upplever att någon avsiktligt orsakar förtret, ifrågasätt din tolkning. Kom ihåg att alla gör misstag ibland.

* Undersökningen utfördes i maj 2016 av TNS Gallup Oy internetpanel i GallupForum på uppdrag av Trafikskyddet. Totalt intervjuades 1 027 personer i enkäten, av vilka 818, det vill säga 79 procent var bilförare.

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019