Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Kaj Nyman
Kaj Nyman vid polisen tildelades utmärkelsen Årets drogförebyggare.

 

Kaj Nyman tilldelades utmärkelsen Årets drogförebyggare 2019 som erkännande för långvariga och aktiva insatser inom det drogförebyggande arbetet i Jakobstadsnejden och andra orter.

Motiveringen lyder: I egenskap av äldre kriminalkonstapel har Nyman gjort gedigna insatser för att förebygga droganvändning bland unga, och även som privatperson har han engagerat sig i drogförebyggande aktiviteter. Under de gångna åren har Nyman nått ut till stora skaror av skolelever, föräldrar och lärare. Nymans föreläsningar och hans arbete inom olika drogförebyggande projekt har varit mycket uppskattade och betydelsefulla för de ungas välbefinnande.

 – Redan på slutet av 80-talet började jag som polis och ganska snabbt kom jag med i Trafikjokern med MHF-förbundet, säger Kaj Nyman.

– Problemen med narkotika blev mer och mer aktuella i början av 90-talet och vi började med projekt Våga säga nej till droger och våld.

Våga-projektet pågick ända in på 2000-talet med Finlands svenska nykterhetsförbund som huvudorganisation i Finland. Nyman var en av utbildarna som reste runt i landet.

Nyman går snart i pension från polisen.

– För mig har alltid det varit nära hjärtat att göra allt för barnens och ungdomens bästa och trygga föräldrarnas roll i det förebyggande arbetet.

– Det här är ju ett jobb som handlar om att man gemensamt tar tag i problemen. Kanske glömmer man ibland att föra information mellan myndigheterna: skolan, polisen, socialen, för att barnen ska få den bästa möjliga vård.

Utmärkelsen Årets drogförebyggare utdelades av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik på De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna.

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 3/2020

Replik 1-2020