Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Ida Bernas

Ida Bernas

Ida Bernas
Förbundsordförande
Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Med anledning av att landet försatts i undantagstillstånd på grund av coronavirusets spridning (covid-19), önskar jag tillsammans med förbundsstyrelsen och förbundskansliet sända er våra
varmaste och ödmjukaste tankar.

För bara en kort tid sedan såg vi alla fram emot en annalkande vår och sommar, som ett ljus efter en mörk vinter av slask och hastigt växlande temperaturer. Vårens första solstrålar kom och med dem en värld i kris. Vi ser hur  coronaviruset snabbt sprider sig från land till land och lämnar svåra spår efter sig.

Vi i Finland befinner oss just nu i början av virusets fäste. Våra myndigheter gör sitt yttersta för att skydda oss, med restriktioner som starkt begränsar vår rörelsefrihet ska landet minska virusets framfart och undvika att sjukvården överbelastas. Ingen kan med säkerhet veta vilken framtid vi går tillmötes.

Trots en osäker tillvaro, vill jag lyfta upp solidariteten och vi-andan, som vi inom förbundet med hela nykterhetsrörelsen i ryggen alltid värdesatt. Vår styrka är den gemenskap som vår värdegrund vilar på. Samma styrka behövs nu ute i samhället. Samma mentalitet, samma kollektiva ansvar för envar.

Jag uppmuntrar samtliga att hålla er ajour med virusläget nationellt och på er egen ort. Jag rekommenderar också starkt att lyssna till myndigheternas direktiv. Det går inte att upprepa mantrat för mycket: håll avstånd till andra människor, tvätta händerna oftare än vanligt, stanna hemma om du befinner dig i någon av riskgrupperna eller börjar känna dig sjuk. Om dina symptom kräver läkarvård, kontakta närmaste hälsovårdscentral eller sjukhus per telefon. Vid frågor, ring det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.

Mest av allt vill jag önska er mod att våga njuta av vardagen. Mod att ta hand om varandra. Mod att umgås på avstånd. Mod att hänföras av vårens värmande solstrålar. Tillsammans ror vi ut stormen.

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 3/2020

Replik 1-2020