Av ungdomarna uppger var fjärde att de har åkt med en alkoholpåverkad förare. Av dem som svarade på Trafikskyddets enkät hoppas så gott som alla, att kompisarna skulle ingripa om man själv skulle få för sig att köra i fyllan.

Alkohol är fortfarande en betydande riskfaktor i trafiken. I synnerhet unga förare utgör en riskgrupp och det syns också beträffande trafikolyckorna. I rattfylleriolyckorna med personskador är ungefär 40 procent av förarna ungdomar.


I Trafikskyddets enkät till 15–20-åringar uppgav var tredje att kompisarna har kört i fyllan. Var fjärde uppgav också att de hade åkt med en berusad förare.

Så gott som alla ungdomar skulle vilja att kompisarna skulle försöka förhindra att man kör i fyllan. Över nio av tio ungdomar hoppas på det, vare sig det rör sig om bil, lätt motorcykel eller moped. De flesta tror också att de högst antagligen själva skulle hindra en kompis från att köra i fyllan.

- Attityderna i kompisgänget och att man ingriper, har en betydande roll när man ska hindra i synnerhet en ung person från att köra i fyllan. Det är viktigt för ungdomar att höra till gänget och tröskeln för att i gruppen hindra en kompis från att köra berusad kan kännas hög. När det är fråga om rattfylleri får och ska man ingripa, säger Trafikskyddets utvecklingschef Antero Lammi.
Kampanjen uppmuntrar den unga att vara modig.

Kampanjer mot rattfylleri har under de senaste åren riktats till i synnerhet unga förare. Det är viktigt med kampanjer när man strävar till att förstärka fördömandet av rattfylleri.

En stark social norm, omsorg och ingripande vid rattfylla är viktiga sätt att minska rattfylleriet också bland problemanvändarna. I den nya kampanjen uppmuntras ungdomen att vara modig, den som hindrar kompisen från att köra i fyllan.

- I kampanjfilmen beskrivs en hotfull situation, som vilken ung person som helst kan råka ut för. Man måste åka från stugan, men föraren har druckit också annat än bara läsk. Berättelsen visar en positiv modell på hur den unga borde göra och visar en lösning på hur man kan undvika en hotande situation, beskriver Lammi.

- Det lönar sig att fundera ut hur kvällen kan te sig. Förutom att fundera på hur man tar sig till festplatsen bör man också fundera på hur man ska ta sig därifrån. Traditionellt brukar man komma överens om vem som ska vara nykter chaufför i gänget.

I kampanjen #modig deltar Trafikskyddet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, polisen, trafik- och kommunikationsministeriet, Trafikförsäkringscentralen och Förebyggande rusmedelsarbet EHYT ry samt nätverket för rusmedelsförebyggande arbete.

Skriven av Trafikskyddet