Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Nordor
| Dreamstime

Alkoholförsäljningen minskar stadigt i de nordiska länderna. Men det finns skillnader mellan länderna. Det här visar färsk statistik från Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

I Finland har ölförsäljningen varit stabil under tiden 2010 - 2015. Forskarna förväntar sig att det kommer att ske en ökning i ölförsäljningen om den nya alkohollagen tillåter försäljning av starkare öl i livsmedelsbutikerna.

 I Norge har vinförsäljningen ökat medan spritförsäljningen har minskat, vilket har gett en nettominskning. I Sverige och Norge är öl den vanligaste köpta drycken på restaurang. I Finland är det vanligare med vin och cider. Tillsvidare dricker nordborna ganska liten andel alkohol på restaurang.

Ställen där man kan få alkohol ökar både i Finland, Norge och Sverige. Finland har flest försäljningsställen i förhållande till invånare i landet.

I Finland spenderar hushållen betydligt större del av sina inkomster på alkohol än i andra nordiska länder, bortsett från Grönland. Det här hänger ihop med att inkomsterna är lägre än i Danmark, Norge och Sverige. I Sverige används i medeltal 1,9 procent av hushållets pengar på alkohol, medan ett hushåll i Finland spenderar över 4 procent.

Minskad försäljning har också medfört mindre skador. Alkoholpåverkade bilförare har minskat. Dödsfallen orsakade av alkohol har minskat i alla länder förutom Island. Finland och Danmark har fortfarande betydligt fler alkoholrelaterade dödsfall än de övriga nordiska länderna.

Alkoholinköpen minskar stadigt i de nordiska länderna (popNAD) >>

Nordic alcohol statistics 2010–2015 >>

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 3/2020

Replik 1-2020