Anna-Maria och Sanna
Anna-Maria Furu är ny trafikinstruktör på förbundet och Sanna Tuomela är projektledare för Den österbottniska drogförebyggande modellen Pepp. Foto: Tomas Lundqvist

Anna-Maria Furu är Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks nya trafikinstruktör. Förbundet är inte helt okänt för henne då hon under de tre senaste åren varit ledare på Raitismajas sportlovsresor tillsammans med Kalle Halme. Nu startade hon sitt nya jobb med att vara reseledare för både Nylands och Österbottens sportlovsresor till Raitismaja.

– Det har varit mycket trevligt på sportlovsresorna, säger Anna-Maria som bland annat har haft kurs i alpint och telemarksåkning under sportloven.

Anna-Maria kommer från Märsta norr om Stockholm och har påbrå från Finland genom båda föräldrarna. Vildmarksutbildningen i Kronoby folkhögskola lockade henne till Finland. Hon är utbildad gymnastiklärare och har jobbat på Småbönders skola i Kronoby. Hon har bott i Terjärv men har nu flyttat till Vasa.

Sanna Tuomela från Korsholm har anställts som projektledare för Den österbottniska drogförebyggande modellen. Sanna är utvecklingspsykolog och har tidigare även jobbat med kundservice och eget översättningsföretag under studietiden.

Den österbottniska drogförebyggande modellen Pepp är ett tvåspråkigt regionalt projekt för att utveckla en modell som grund för förebyggande arbete. Genom projektet ska en modell skapas som ger en klar struktur över hur rusmedelsförebyggande arbete sköts över tid. Genom modellen kan rusmedelsförebyggande insatser harmonieras och säkerställer att så många ungdomar som möjligt får ta del av lämpliga och vetenskapligt underbyggda rusmedelsförebyggande insatser.

– Jag tycker att projektet behövs och det ska bli intressant att jobba med det, säger Sanna som började arbeta med projektet första mars.
Ett stort fritidsintresse för Sanna har varit Cheerleading och hon har både tävlat och tränat barn och ungdomar i föreningen West Coast Vikings Cheerleders.

Den österbottniska drogförebyggande modellen finansieras av Aktion Österbotten med medel från Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Satsningen genomförs i samarbete med bland andra K5, Österbottens kriscenter Valo, Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård USM och ungdomsportalen Decibel.

Skriven av Tomas Lundqvist