Kampanjen för rusfria skolavslutningsfester vill påminna om riskerna med rusmedel.

I början av sommar firas student- eller yrkesexamen och skolavslutning . Rusmedel är beklagligt ofta en del av de minderårigas firande. Följderna av att fira i berusat tillstånd kan bli tråkiga. Alkohol och droger ökar risken för att de unga råkar ut för olyckor och utsätts för våld.

Kampanjen Nykter – solklart! utmanar alla vuxna att ta ansvar för att förbättra de ungas trygghet. Föräldrarna kan fundera över den egna familjens spelregler också när det gäller festdagar. Det är de vuxnas ansvar att tillsammans med ungdomarna bygga upp en kultur där drogfrihet är ett naturligt och enkelt val.Det här ska du som förälder tänka på inför skolavslutningen:


1. Var vuxen – visa gott exempel! En berusad förälder förstör lätt de ungas festdag.
2. Bry dig om – langa inte! Lagen skyddar de unga mot alkoholens skadeverkningar endast om de vuxna övervakar att lagen följs, och själva följer den.
3. Prata med de unga om riskerna med rusmedel redan före festdagen.
4. Erbjud de unga trygga alternativ för sommarlovets fester.
5. Var närvarande. Lämna inte de unga ensamma och ge dem inte för stort ansvar.
6. Uppmuntra de unga att ha det trevligt tillsammans utan rusmedel.

Nykter – Solklart! -kampanjen ordnas för 13:e gången. De medverkande 2015 är Nykterhetens Vänner rf, A-klinikstiftelsen, Blåbandsförbundet, Centralförbundet för Barnskydd, De Ungas Vänner, Eksote Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Finlands Hälsovårdarförbund, Finlands Röda Kors, Fri från Narkotika, Förbundet för mödra- och skyddshem, Förbundet för Pojkar och Flickor i Finland – PTK, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Förebyggande rusmedelarbete EHYT rf, KRAN r.f., Lära för Livet Stiftelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Rädda barnen och Sininuorisoliitto rf.

Organisationerna i kampanjen Nykter – solklart! önskar alla soliga sommarlovsdagar och gratulerar de nyutexaminerade. Vi firar tryggt utan alkohol!

- - - - -
Tilläggsinformation :
Marko Kailasmaa, verksamhetsledare, Nykterhetens Vänner rf
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , tel. 040 455 4356
www.nyktersolklart.fi
https://www.facebook.com/selvinpainkesaan

Skriven av Super User