Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

JAN KRONHOLM Jan Kronholm

Om en medicin inte hjälper så brukar det inte bli bättre med att bara envist öka dosen. Men det är just vad vår nuvarande regering ägnar sig åt när den föreslår att starköl, stark longdrink och alkoläsk ska få säljas i matvaruhandeln.

De som varit med ett tag minns säkert hur både politiker och andra påverkare, uppbackade av bryggeriindustrin och handeln, inför mellanölsbeslutet på sextiotalet försäkrade att bara finländarna fick sitt bastuöl i matbutiken så skulle intresset för starkspriten minska. Den finländska alkoholkulturen skulle förbättras.

Nu har det gått snart femtio år sedan dess och var och en kan se vad som hänt. Med mellanölet har totalkonsumtionen av alkohol tredubblats men finländarna dricker fortfarande stora mängder starksprit. Undersöker man patienten Finland så ska man finna att hen mår dåligt; att alkoholen svårt belastar hälsovården, socialväsendet och ordningsmakten. Inom socialvården och barnskyddet, som kämpar med bristande resurser, vet alla att alkohol ligger bakom en stor del av familjevåldet och att så många barn far illa.

Alkohol har blivit den största enskilda dödsorsaken bland finländska män i arbetsför ålder. Den är en viktig förklaring till att så många tidigt slås ut ur arbetslivet på grund av ohälsa. När regeringen söker orsakerna till vårt omtalade ekonomiska hållbarhetsunderskott så borde man inte blunda för de enorma samhällsutgifter som drickandet förorsakar.

I Sverige insåg man i ett tidigt skede att mellanölet skapade problem. Redan 1977 togs det bort ur livsmedelshandeln och ersattes med ett alkoholsvagare ”folköl”. Det var en bra åtgärd som sänkte den svenska konsumtionen och lindrade skadeverkningarna. Patienten Sverige började må bättre.

I Finland har många med sakkännedom rekommenderat liknande åtgärder. I det arbete med att förnya alkohollagen som inleddes för några år sedan fanns också detta med i diskussionen. I en intervju i det här numret av Replik säger alkoholforskaren Esa Österberg på institutet för hälsa och välfärd att den effektivaste åtgärden om man verkligen vill få ner alkoholskadorna vore att förpassa mellanölet till Alko.

Men vår nuvarande regering lyssnar mera på bryggeriindustrin och handeln. Den har också föresatt sig att skrota normer som den upplever som onödiga och då hamnar också alkoholpolitiken i skottgluggen. Särskilt hårt har frågan drivits av det marknadsliberala samlingspartiet och av de populistiska sannfinländarna. Inom det gamla folkrörelsepartiet Centern har många varit skeptiska men där han man nu också fallit till föga och svalt regeringskumpanernas medicin.

Att – för att bara ta ett par exempel – läkarförbundet omedelbart deklarerade att starköl i livsmedelshandeln betyder ”mera sjukdom och död”, eller att de butiksanställdas fack varnade för ökande ordningsproblem och våld verkar man inte bry sig om.

Mera av samma, lyder den enkla ordinationen: gör starkare drycker ännu lättillgängligare och hoppas på det bästa!

Hur mycket av felmedicinering tål patienten, vårt redan så alkoholskadade Finland?

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020