Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Joonas Turtonen

JOONAS TURTONEN Joonas Turtonen

Vi har under hela 2010-talet fått uppleva hur alkoholkonsumtionen sjunkit i Finland. Våra ungdomar dricker mindre och förnuftigare än tidigare. Ändå vill regeringen reparera något som inte är sönder! Visst finns det fortfarande mycket ogjort arbete: i synnerhet alkoholskadorna kan med en förnuftig politik nå en lägre och kanske rentav rimlig nivå.

Då vi talar om alkoholkonsumtion och de skador som står i direkt samband med den har vi i dagsläget en kostnad på sex, sju miljarder euro per år. Här är det sällan eller aldrig fråga om något kvickfix. De tokiga beslut som görs i dag tar åratal att reparera. Omvänt behöver vi gott tålamod för att fullt ut se effekten av de kloka beslut som görs.

Mellanölsdiskussionen, som vi ser den, borde snarare handla om att ge fotfäste åt en klass två-öl med lägre alkoholhalt i dagligvaruhandeln än att tillåta försäljning av ännu starkare öl. Vill vi riktigt enkelt minska alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna är det ölet som ska stå i fokus. Detta av den anledningen att över hälften av den alkohol som dricks i Finland är öl. Detta är oerhört viktigt att komma ihåg.

Med detta som bakgrund är det snudd på absurt att regeringen med vett och vilja önskar öka tillgängligheten till ett ännu starkare öl. Som om detta inte vore tillräckligt magstarkt, så föreslås att den höjda alkoholvolymgränsen också skulle gälla såväl cider som longdrink. Och inte nog med detta, förslaget introducerar också en helt ny produktkategori kallad alkoläsk som i stort sett tilltalar speciellt ungdomar.

Jo, det är bra med valfrihet och att kunden får bestämma. Men alkohol är ingen vanlig produkt! Den går inte att jämföra eller likställa med något annat som köps i butik. Så är det bara.

Det som nu efterlyses är att ingen betraktar detta blott genom att tänka på sin egen konsumtion eller sitt eget köpbeteende, utan ser till en större helhet. I stället må vi sträcka oss så långt att var och en godkänner att man bör sträcka sig lite till för att andra ska ha det bättre. För nu kan vi välja om vi vill spara 160 liv per år. Så många fler skulle de alkoholrelaterade dödsfallen bli i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd, om regeringens förslag som sådant skulle godkännas.

En reflektion för de som tänker att alla alkoholpolitiska åtgärder borde riktas till storkonsumenterna: Det effektivaste är att nå en liten förändring hos en stor mängd människor, i stället för en stor förändring hos en liten mängd människor.

Insändare och uttalande från höstmötet 2016

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019