Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Daniel Åkermark

Dremstime.com
Mask

Daniel Åkermark
Förbundsordförande
Daniel Åkermark

Bästa läsare, jag hoppas ditt år börjat väl. Vi är nu i Finland inne på det andra året med begränsningar på grund av pandemin. Det är att hoppas att vi kan återgå till en normalare situation i samhället under 2021. Ta väl hand om dig!

Förbundets styrelse sammankom till det första konstituerande mötet i februari – att kunna samlas virtuellt är en bra praktisk lösning men det är ju inte samma sak som att träffas på samma ställe. Vi kunde i styrelsen konstatera att ett rejält ”digiskutt” gjordes under det föregående året. Ett varmt tack till personalen på förbundet samt till er alla aktiva i föreningarna för er insats under året som gått.

Vi blickar framåt och hoppas kunna återgå till att träffas inom snar framtid. Jag är ny på ordförandeposten och kommer att bekanta mig med föreningarnas verksamhet under 2021. I skrivande stund är rekommendationen att max sex personer får samlas. Det blir därför inledningsvis att hålla kontakten via telefon eller annat virtuellt verktyg.

Konsekvenserna av pandemin för unga och äldre i samhället diskuteras. Den centrala frågan är hur stort avståendet blir mellan de unga som klarar sig bra i samhället och den grupp som behöver mer stöd för att komma framåt och inte missar studier och jobb. Finland behöver allas insats. Trenden som kunde noteras redan före pandemin med en allt tydligare polarisering är något vi behöver hitta verktyg för att bemöta. Vi ser också en ökning av ungdomsarbetslösheten. Utanförskap ökar risken för missbruk av droger och i värsta fall ett långvarigt utanförskap.

En rad frågor kan radas upp, men hur är det med svaren? Jag ser det som en form av stresstest för samhället att klara de utmaningar som många stött på under pandemin och som naturligtvis finns kvar från tidigare men som nu tyvärr förtydligas.

Det sker och har redan skett en förändring i Finland till att mer öppet kunna diskutera psykisk ohälsa. Det är bra och verkligen på tiden att vi i detta land kan resonera kring måendet även ur den synvinkeln. Hur ofta analyseras sambandet mellan användning av droger och den psykiska hälsan?

Tidningen Helsingin Sanomat lyfter i en artikel fram hur alkohol kan åstadkomma en ”alkoholapati” (HS 12.1.2021). Beskrivet med ett annat ord en form av alkoholdepression. Nu pratar vi om en situation där även mindre motgångar känns som stora och kan vara direkt handlingsförlamande och det är inte frågan om ett långvarigt missbruk. Det är alltså en direkt negativ inverkan på humöret.

Poängen är att redan en mindre konsumtion kan upplevas, detta eftersom vissa människor i allmänhet är mer känsliga än andra för att uppleva känslor av depression och dåligt humör kopplat till alkoholkonsumtionen, det konstaterar biträdande överläkare Jonna Levola från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Det är bra att den största dagstidningen i Finland tar upp alkoholkonsumtionens depressiva inverkan på humöret. Den aspekten har inte lyfts fram tillräckligt, det som experten Jonna Levola betonar: Vi är olika och därmed olika mottagliga för hur ämnet alkohol påverkar vårt mående.

Hur en mindre konsumtion direkt kan påverka det psykiska måendet negativt är skäl att lyfta fram och betona i det förebyggande arbetet.

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020