Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Polisen
Antalet narkotikapåverkade förare har kraftigt ökat i Finland de senaste tio åren. Foto: Aleksandra Suzi | Dreamstime.com

Risken att åka fast är viktig när det gäller att motverka rattfylleri. Polisen utför varje år utandningsprov på 1,2–1,8 miljoner förare. Cirka 19 000 rattfyllerister åker fast årligen. En stor del av rattfylleristerna åker dock fortfarande fast till följd av körfel, trafikskador och trafikbrott.

Enligt polisens pressmeddelande genomfördes cirka 39 000 utandningstest och 78 snabbtest för droger på fordonsförare under midsommaren. Det var 136 fall av rattfylleri på grund av alkohol och 32 fall av rattfylleri på grund av droger. Antalet betecknas som rätt vanligt under sommaren.

 – Under straffgränsen blev 821 förare i vilkas utandningstest det fanns alkohol. Antalet ligger på samma nivå som i rattfylleriövervakningen som genomfördes för en månad sedan, säger polisinspektör Heikki Ihalainen vid Polisstyrelsen.

Rattfylleri kan bli dyrt. En rattfyllerist som gjort sig skyldig till en trafikskada svarar ekonomiskt för de skador som orsakas personen själv, passagerarna och övriga utomstående. Föraren kan även förlora sin rättighet till ersättningar från trafik- och bilförsäkringen. Vid grovt rattfylleri förlorar även passageraren sina försäkringsförmåner.

Gärningsmannen ska för grovt rattfylleri dömas till minst sextio dagsböter eller fängelse i högst två år.  Över 60 procent av rattfylleristerna är storkonsumenter av alkohol, och en tredjedel har ett missbruksproblem.

Redan små mängder alkohol i blodet försämrar körförmågan och ökar sannolikheten för råka ut för en olycka. När alkoholhalten i blodet överstiger 0,5 promille ökar olycksrisken märkbart, och när alkoholhalten överstiger 1,6 promille är risken för att föraren ska råka ut för en olycka 40 gånger större jämfört med en nykter förare.

Rattfylleri definieras som ett brott oberoende av om man gör sig skyldig till det i terrängen, på isen, på vägen eller på andra ställen. Detta betyder att en plats där man lagligt kunde köra ett motordrivet fordon påverkad av berusningsmedel inte existerar.

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 3/2020

Replik 1-2020