Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av TrafikskyddetFoto: Trafikskyddet/Nina Mönkkönen

När du rör dig ute i skymning och mörker gör en reflex dig synligare – till och med på ett sju gånger längre avstånd än utan reflex. Enligt Trafikskyddets uppföljningar saknar fortfarande varannan finländare reflex.* I samband med den nationella reflexdagen den 1 oktober startar en kampanj, där Trafikskyddet uppmuntrar att inleda reflexsäsongen senast nu.
 
Trafikskyddet testade förra hösten i mörker, hur en fotgängare som är försedd med reflex syns i ett obelyst område i hel- och halvljus jämfört med en fotgängare utan reflex. I halvljus upptäcktes personer som bär reflex på ett cirka sju gånger längre avstånd jämfört med personer utan reflex.

Mörkare kvällar och morgnar gör det svårare att upptäcka fotgängare. Även regn, dimma och immiga eller smutsiga fönster försvagar till exempel bilförarens vy.

- Det behöver inte ens vara beckmörkt, bara skymning gör det svårare att upptäcka fotgängare.** Gatu- och reklambelysningen i tätorten gör det egentligen bara svårare att upptäcka fotgängare. En reflex är ett enkelt men effektivt sätt att synas bättre och bidrar till att medtrafikanten ser dig i tid, konstaterar Loikkanen.

- Om sikten är dålig till exempel på grund av regn eller dimma ska man naturligtvis sänka körhastigheten så att man hinner göra nödvändiga observationer i tid, fortsätter Loikkanen.

Ju fler reflexer används, desto bättre kan en bilist se fotgängaren i mörkret eller skymningen. Reflexer som fästs på vardera sida hjälper bilföraren även att uppfatta bredden på fotgängaren.


Reflexkampanjen uppmuntrar till att även förse kompisen med en reflex

Trafikskyddet driver årligen en kampanj för att uppmuntra till att använda reflex. Kampanjen som pågår kring den nationella reflexdagen påminner om att senast nu är det dags att börja använda en reflex – och även se till att kompisen lyser.

Med sloganen #jagupplyserdig uppmuntrar Trafikskyddet att förmedla en reflexhälsning till nära och kära: kompisen, mamma, farfar, pojkvännen. Reflexmeddelandet berättar att du är viktig och att jag vill att du reflekterar i trafiken. Reflexmeddelanden kan förmedlas via Trafikskyddets kampanjsida www.liikenneturva.fi/heijastansinua.

*) Trafikskyddet har iakttagit användning av reflex i tätortsområden i mörker och skymning ända sedan 1993. Då använde var femte fotgängare (19 %) reflex. Under 2015 använde 54 procent av finländarna reflex i tätortsområden.

**) En färsk rapport från Institutet för olycksinformation granskade trafikolyckor som skett i tätortsområden och lett till dödsfall. En betydande del av fotgängarolyckorna skedde vid mörker. Orsaken bakom olyckorna var ofta observationsfel. I en stor del av olyckorna hade motorfordonets förare inte alls sett den andra parten.

Läs mer på Trafikskyddets webbplats >>

Foto: Trafikskyddet/Nina Mönkkönen

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020