Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

Riksdagen
Riksdagen vill inte ha starköl i matbutikerna. Foto: Tuomasmjp | Dreamstime.com

”Motvind för starköl i butiken”. Rubriken på Hufvudstadsbladets förstasida onsdagen den 20 september återspeglar mycket väl den debatt om regeringens förslag till ny alkohollag som fördes i riksdagen dagen innan.

För även om de flesta talare ansåg att alkohollagen bör förnyas och att många av förslagen i regeringspropositionen var välkomna så var det uppenbart att man ville undanta en punkt i förslaget. En majoritet av dem som yttrade sig – och de var många – vill säga nej till starköl och spritblandad läsk i livsmedelsbutiker, kiosker och på bensinstationer. Vad de som satt tysta tänker och tycker kan man givetvis inte veta.

 

Upplyftande var att så många ledamöter verkligen verkar ha satt sig in i de utlåtanden som getts om lagförslaget och tagit de varningar som kommit från sakkunniga på allvar. Medan de som försvarade förslaget mest talade om konsumenternas frihet, om att Finland måste få mera ”europeiska” alkoholvanor, och överhuvudtaget höll sig till tyckande så kunde de som vill säga nej hänvisa till hur mycket forskningsresultat och sakkunnigbedömningar som helst.

Enligt den sammanställning som Yle i våras gjorde över utlåtandena kring lagförslaget så var hela 70 procent kritiska.

Till dem som kommit till att riksdagen bör säga nej till starkare drycker i handeln hörde de flesta partiledare och riksdagsgruppsordföranden inom oppositionen. Men också tunga representanter för regeringspartierna sällade sig till de kritiska. Och de kommer ju att ha fria händer att rösta som de vill eftersom också regeringspartierna sagt att ingen gruppdisciplin gäller i den här frågan.

Egentligen är det väl ganska naturligt att många tvekar inför ett förslag som till och med regeringen själv anser att kommer att ge omkring 150 nya alkoholrelaterade dödsfall per år och omkring 1500 nya vårddygn på sjukhus. Samt behov av 170 nya polistjänster för upprätthållande av den allmänna ordningen. Dessutom frågar sig många hur man kan försvara ett förslag som skulle styra mer av drickandet till hemmen. Tiotusentals barn i landet lever ju redan nu i familjer där den ena eller båda föräldrarna har missbruksproblem.

Men sista ordet är naturligtvis inte sagt. Nu får riksdagens social- och hälsovårdsutskott ta sig an förslaget och grunna på hur riksdagsdebattens budskap ska tolkas. Och om hälso- och socialpolitiska överväganden ska väga tyngre än alkoholindustrins och handelns särintressen.

Eftersom det i grundlagens 19 paragraf stadgas att det allmänna ska värna befolkningens hälsa borde utgången vara given. Men vi kan väl vara tämligen säkra på att de som har ekonomiska intressen i den här frågan nu kommer att lobba frenetiskt och sätta in alla resurser för att få riksdagen att säga ja också till starkölet och alkoläsken.

Riksdagsdebatten gav dock hopp om att motvinden kan hålla i sig så att starkölet och spritläsken blir kvar på Alkos hyllor. Där de rimligen hör hemma.

 

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020