Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Nätverket för rusmedelsförebyggande arbete är missnöjt med det nya förslaget till reform av alkohollagen, som regeringspartierna förhandlat fram. Linjedragningen leder till ökade alkoholskador. Nätverket kräver att regeringen grundligt utvärderar följderna innan alkohollagen reformeras.

- Regeringen valde att öka tillgången på alkohol och sänka priserna just i de produktgrupper som redan tidigare orsakar de största skadorna. Linjedragningen är tvärtemot vad alkoholforskarna och hälsosektorn har föreslagit. Att begränsningarna av ingredienser i tillverkning av öl och vin hemma försvinner är också en överraskning, eftersom den linjedragningen örfilar upp regeringens egen satsning på barnskyddet. Att tillgången på alkoläsk ökar är också att helt glömma bort barn och unga, säger nätverkets ordförande Olavi Kaukonen.

Rusmedelsorganisationerna ansåg att minister Juha Rehulas förslag var bra. Utgångspunkten var att minska alkoholskadorna och kostnaderna. Men regeringspartiernas nya förslag leder till att skadorna kommer att öka när tillgången ökar märkbart.

- Över hälften av all alkohol som dricks i Finland är öl. Om man ökar tillgången på öl i affärerna och sänker priserna på starköl flyttar man inte konsumtionen till restauranger, vilket har varit målsättningen hittills. Starkölen styrs nu till hemmadrickande, säger Joonas Turtonen verksamhetsledare för Nykterhetsförbundet hälsa och trafik.

Nätverket för rusmedelsförebyggande arbete kräver att regeringen noggrant utvärderar reformens följder i den fortsatta lagberedningen. Social- och hälsosystemet kommer nu att få svara för de alkoholskador och kostnader som regeringspartiernas linje förorsakar. Nätverket föreslår att regeringen också bär sitt ansvar och att en procent av de ökande alkoholskatteintäkterna styrs till åtgärder mot alkoholskadorna.

 

Regeringens nya linjedragningar i alkoholpolitiken:
1. Restaurangerna får sälja ut drycker med en alkoholprocent på högst 5,5 procent. Man får alltså ta med sig drycken ut.
2. Fyrans öl (5,5 procent) får säljas i mataffärer.
3. Starka long drinks (alkoläsk) får säljas i mataffärer.
4. Kunderna kan köpa direkt från bryggeriet.
5. Alko-affärerna får förlänga sina öppettider till klockan 21 istället för nuvarande 20.
6. Alla restauranger med utskänkningsrättigheter får sälja alkohol till klockan 4.00.
7. De skilda A- och B-rättigheterna för restauranger försvinner.
8. Festivalernas öltält försvinner och regleringen av utskänkningsområden lättar.
9. Begränsningarna av ingredienser i tillverkning av öl och vin hemma försvinner och att tillverka dryckerna genom jäsning är tillåtet.
10. 16-åringar får servera alkohol under övervakning av den skiftansvariga chefen.
11. Det blir lättare att marknadsföra alkohol. Bland annat får tillverkarnas och partiförsäljarnas produktkataloger visas i tryckt form eller på webben. Reklamen för happy hour avregleras.
12. I fortsättningen får kunden köpa flera portioner alkohol på en gång. Det blir även tillåtet att köpa alkohol på kredit.
Dessutom har riksdagsgrupperna preliminärt bestämt att alkoholtillverkarnas näthandel till utlandet ska avregleras.

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019