Det är meningen att en skyddsväg ska vara en säker övergångsplats för fotgängare. Vägmärken och målning av körbanan upplyser fordonsföraren om att det är skyddsväg. Bilföraren ska enligt lagen vara förberedd på att stanna framför skyddsvägen om det skulle behövas. Trafikskyddet uppmanar var och en att repetera reglerna vid skyddsväg och att komma ihåg vikten av att förutse och att anpassa hastigheten till situationen.

Bilisten bör lämna företräde för en fotgängare som går på skyddsväg eller ska stiga ut på skyddsväg. En allt för hög hastighet höjer risken och fotgängaren förblir oupptäckt. Körhastigheten bör anpassas till rådande före och trafikförhållanden.

- På våren när solen lyser starkt och lågt kan föraren bländas och fotgängaren kan förbli oupptäckt. Om man därtill håller en för hög hastighet, ökar riskerna ytterligare, varnar Trafikskyddets kontaktchef Varpu Tavaststjerna.

Bilisterna har ett stort ansvar, men också cyklisterna och fotgängarna påverkar sin säkerhet genom sina egna val. Fotgängaren har också skyldigheter enligt lagen. Av honom eller henne krävs den försiktighet som hastigheten och avståndet för det fordon som närmar sig förutsätter.


Skyddsvägarna vid flerfiliga vägar bekymrar


Enligt den utredning som Trafikskyddet lät göra 2012 upplevde hälften av fotgängarna att bilarna sällan stannar för fotgängare som är på väg att korsa vägen på en skyddsväg. En ännu större andel, två av tre ansåg det vara ett allmänt förekommande fenomen i trafiken att man kör om ett fordon som har stannat framför skyddsväg.

Tavaststjerna betonar vikten av att iaktta. I tätort och stadskärnor är det bra att låta blicken vandra från sida till sida både nära och längre bort. På så sätt hinner man få syn på andra trafikanter i god tid.

- I synnerhet då man närmar sig en skyddsväg vid en flerfilig väg är det viktigt att bilförarna är skärpta. Om ett annat fordon eller en spårvagn har stannat framför skyddsvägen, är det förbjudet att köra om utan att stanna, påminner Tavaststjerna.

Bilist, säkra skyddsvägen. Repetera reglerna:

- Följ hastighetsbegränsningarna. Närma dig en skyddsväg så att du vid behov kan stanna fordonet framför skyddsvägen.
- Lämna företräde för fotgängare som går på skyddsväg eller är på väg att stiga ut på skyddsväg.
- Kör inte om ett fordon eller en spårvagn som har stannat framför skyddsväg utan att stanna.
- Följ trafikljussignalerna.
- En cyklist som cyklar på cykelbana får cykla över längs cykelbanans fortsättning, men cyklisten ska lämna företräde för övrig trafik på körbanan, om inte annat anges med vägmärken. En cyklist som leder en cykel räknas som fotgängare och bilisten ska i så fall lämna företräde.
- När du svänger i korsning eller kör ut från en rondell ska du lämna företräde för fotgängare och cyklister.  Följ också väjningsplikten som anges med trafikmärke.

Artikel i Liikennevilkku 1-2015 >

Sinä teet suojatien >

Skriven av Trafikskyddet