Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Utlåtanderundan för nya alkohollagen har avslutats och regeringen förbereder nu lagreformen. Den stora social- och hälsoorganisationen SOSTE kritiserar starkt alkoholens utökade tillgänglighet.

"Finns det någon annan samhällsreform som regeringen kan tänkas genomföra om resultatet beräknas bli hundratals fler dödsfall? Berätta det om ni kommer på någon."

Så här skriver generalsekreterare Vertti Kiukas vid SOSTE Finlands social och hälsa om alkohollagsreformen.

SOSTE föreslår att alkoholhalten sänks till 3,5 procent på alkoholdrycker som säljs i affärer, kiosker och servicestationer och alla starkare drycker ska säljas på Alko. Alkoholläsk ska få en tilläggsskatt för att förebygga skador på unga.

I sitt utlåtande säger SOSTE att alkoholpolitiken i första hand ska granskas från ett folkhälsoperspektiv. SOSTE ser ett stort behov av att minska totalkonsumtionen och anser att en målsättning för alkohollagen bör vara att minska totalkonsumtionen med 10 procent fram till 2020.

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik är medlem i SOSTE bland 217 andra landsorganisationer i Finland.

Alkoholin kokonaiskulutuksen kasvua ei tule tukea >>

Uttlåtande från SOSTE (finska) >>

Sammanfattning av SOSTEs utlåtande:

- tillgängligheten får inte öka utan bör minska. SOSTE anser att lagförslaget inte ska ges i nuvarande form. Lagförslaget framhäver starkt näringslivets intressen men missgynnar folkhälsan. Det kommer också att bli dyrt för samhällsekonomin och det har inte Finland råd med.

- SOSTE förutsätter att man i alkohollagen tar med en målsättning där folkhälsan beaktas med stöd från forskning och kostnadsberäkningar. Så gick man tillväga när tobakslagen reformerades.

- SOSTE föreslår att en målsättning för alkohollagen är att totalkonsumtionen av alkohol sänks med 10 procent fram till 2020 enligt WHO:s program för att förebygga kroniska folksjukdomar 2013 - 2020.

- SOSTE föreslår att man ska sälja alkoholdrycker med högst 3,5 procent i affärer, kiosker och servicestationer. Andra alkoholdrycker ska säljas på Alko.

- SOSTE föreslår en tilläggsskatt på alkoläsk för att förebygga skador bland unga och kvinnor.

- SOSTE förutsätter att lagen beaktar konsekvenserna för barn.

- SOSTE föreslår att säkerheten utreds i samråd med inrikesministeriet.

- SOSTE föreslår att medborgarnas åsikter beaktas i beslutet.

- SOSTE stöder avregleringen av restaurangbranschen i de delar som det inte eller i ringa utsträckning påverkar folkhälsan på ett negativt sätt.

Artikeln kompletterad med sammanfattning av SOSTE:s utlåtande klockan 15.40 1.2.2017

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019