Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Joonas Turtonen

JOONAS TURTONEN Joonas Turtonen

Ur alkoholpolitisk synvinkel är det två saker jag önskar tangera. Den ena som exempel på sällan skådad dumhet och den andra på grund av sin innovativa karaktär. Jag syftar givetvis på regeringens ansvarslösa förslag att tillåta försäljning av alkoholdrycker med upp till 5,5 volymprocent alkohol i dagligvaruhandeln och på Alkos intention om att börja serva befolkningen på glesbygden med mobila enheter.

Det ska påpekas att regeringens förslag är så centralt i frågan, eftersom över 50 procent av den totala mängden alkohol som konsumeras i Finland dricks i form av öl. Av denna anledning är det sällsynt dumt att tillåta försäljning av ännu starkare öl.

Vid en första anblick ter sig Alkos förslag om mobila försäljningspunkter aningen motstridigt. Med det menar jag att det är lätt att tänka att en sådan ”nymodighet” skulle öka tillgängligheten och således stå i strid med Alkos syfte att minimera alkoholskadorna. Sällan är ju saker och ting ändå så enkla. Inte nu heller, vilket kräver att vi granskar detta lite närmare.

Saken ställer sig i ett helt nytt ljus då det i sammanhanget nämns att Alkos försäljningspunkter minskar i antal och i stället ersätts med mobila enheter. Detta vänder på steken eftersom tillgängligheten i så fall skulle minska.

Med detta som åsnebrygga kommer vi in på vad som egentligen är Alkos uppgift. Är det huvudsakliga uppdraget att garantera en årlig dividend på 40 miljoner euro till ägaren staten? Eller är det ekonomiska överskottet bara en biprodukt av det egentliga uppdraget att verkställa alkoholmonopolet som ett element i rådande alkoholpolitik?

Personligen tycker jag att Alkos monopol både är alkoholpolitiskt motiverat och dessutom mycket väl skött. Utbudet är både stort och bra, ålderskontrollen är hundraprocentig (under öppethållningstid sker en ålderskontroll var tredje sekund!) och över 90 procent av Finlands vuxna befolkning bor närmare än tio kilometer från närmaste försäljningsställe.

Med det dryckesmönster som råder i Finland råder ingen tvekan om monopolets betydelse för folkhälsan. Fortfarande köps en tredjedel av den konsumerade alkoholen från Alko. Monopolet bör bevaras och några mobila försäljningsställen gör varken från eller till. Med detta som bakgrund ter det sig till och med absurt att just de mobila enheterna tas upp som argument för att avskaffa monopolet.

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019