Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Det är smart att vara rökfri

– Det är en rättighet för alla barn att få veta vad tobak förorsakar, så att de själva kan avgöra hur de vill förhålla sig till tobaksrökning. Att barnen förstår fördelarna med att förbli rökfria bör vara ett mål, säger Lory Strengell vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik.

Nykterhetsförbundet hälsa och trafik startar en tobaksförebyggande kampanj på temadagen för ett rökfritt Finland den 28 augusti.

Finland har som målsättning att vara rökfritt 2030 och nätverket Ett rökfritt Finland 2030 har utlyst en temadag till den 28.8.2018.

Nykterhetsförbundet hälsa och trafik startar en tobaksförebyggande kampanj på temadagen den 28 augusti. Den tobaksförebyggande kampanjen erbjuder ett undervisningsmaterial till alla elever i årskurserna 5–6 i Svenskfinland. Kampanjens material består av en broschyr till elever och lärare, bokmärke och linjal till elever och lärare, Power Club-kontrakt till elever, föräldrar och lärare samt lärarmaterial till dem som undervisar.

– Power Club-kontraktet ger utrymme för diskussioner mellan barn och föräldrar. Föräldrarna kan komma ihåg att det är viktigt vad de säger även om de själva är rökare.

– Det har även betydelse vad lärare och andra som jobbar tillsammans med barn säger om tobak.

Erica Hjerpe är kampanjens beskyddare. Hon talar varmt för rökfrihet.

I Österbotten stöds kampanjen av kommunernas nämnder för rusmedelsförebyggande arbete och i södra Finland understöds kampanjen av stiftelsen Tre smeder.

Info om kampanjens genomförande >>

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020