Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Trafikskyddet trafiknykterhetensdag
Foto: Trafikskyddet | Nina Mönkkönen.

I dag torsdagen den 6 juni är det trafiknykterhetsdagen i Finland. Under dagen ska riskerna med trafikonykterhet lyftas fram och hur viktigt det är att vi har nyktra förare i trafiken. De flesta anser att man alltid ska vara nykter i trafiken.

I Sverige är den nationella trafiknykterhetsdagen etablerad och på Åland har man också genomfört en motsvarande kampanj sedan 2011. Nu är tanken att också vi i Finland ska ha en nationell kampanjdag. Bakom trafiknykterhetsdagen står Trafikskyddet, Polisen och Trafikförsäkringscentralen.

Under sommaren ökar trafikolyckorna och trafikonykterheten markant. Det här märks speciellt bland en del unga förare. Undersökningar visar att bland unga oerfarna förare är över tio procent så kallade riskförare enligt Trafikskyddet.

Polisen övervakar rattonykterheten i hela landet på Trafiknykterhetsdagen den 6 juni och helgen därefter den 7–9 juni med samtliga till buds stående övervakningsresurser vid polisinrättningarna.

– Personskadorna i rattonykterhetsfallen koncentreras till sommarmånaderna. Därför medverkar polisen i förebyggandet av rattonykterhet redan innan sommarsäsongen infaller, säger polisinspektör Heikki Ihalainen vid Polisstyrelsen.

Förra året åkte cirka 19 000 rattfyllerister fast och omkomna i rattonykterhetsolyckor var enligt förhandsuppgifterna 30 personer och antalet skadade till 495.

Effekter vid olika promillehalter

För de stora flertalet genomsnittsdrickare gäller nedanstående effekter vid olika promillehalter:

0,2 promille: Den första alkoholeffekten märks. Du känner dig varm, avspänd och väl till mods. Din självkritik minskar. Redan vid 0,3 promille finns märkbara försämringar i körförmågan.

0,5 promille: Du känner dig upprymd och hämningarna släpper. Dina reflexer blir långsammare och du får minskad precision i dina rörelser. Omdömet börjar grumlas och din förmåga att ta in information försämras.

0,8 promille: Du börjar bli högljudd och yvig i dina rörelser. Du ser sämre än du brukar. Du är överdrivet självsäker och luktar alkohol.

1,0 promille: Du sluddrar och är sämre på att kontrollera både muskler och känslor.

1,5 promille: Det börjar bli svårt att hålla balansen och du kanske ramlar omkull. Räkna med ett känsloutbrott. Och illamående.

2,0 promille: Du har svårt att prata och gå upprätt. Du ser dubbelt.

3,0 promille: Du uppfattar inte vad som händer och sker och är på gränsen till medvetslös.

4,0 promille: Du är medvetslös. Du andas långsamt och riskerar att dö av alkoholförgiftning.

 

Kategori:

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019