Trafikskyddet - moped
Mopedens högsta tillåtna hastighet är begränsad till 45 kilometer i timmen. Foto: Kaisa Tanskanen / Trafikskyddet

Många mopeder är tyvärr fortfarande trimmade. Trafikskyddet tycker att det måste bli ett stopp på trimmandet. Trafikskyddet har därför gjort nya videor som ska ge vårdnadshavarna tips om hur man märker att en moped är trimmad och hur man åtgärdar problemet.

Antalet mopeder har ökat under de senaste årtiondena. I dag finns det över 300 000 mopeder i Finland och enligt Trafikskyddets senaste undersökning är var tredje moped trimmad.

- De flesta som äger en trimmad moped säger att föräldrarna vet om det. I slutändan är det vårdnadshavaren som bär det ekonomiska och mänskliga ansvaret för barnet, säger Trafikskyddets utbildningsledare Toni Vuoristo i ett pressmeddelande.

- Det är klokt att komma ihåg att det inte finns en "lite" trimmad, uppfixad eller justerad moped. En moped är antingen laglig eller olaglig.

Enligt en rapport från år 2015 gjord av Statens väg- och transportinstitut (VTI) i Sverige spelar föräldrarna en viktig roll för ungdomarnas mopedanvändning, attityder och normer kring detta. Vårdnadshavarna borde sätta stopp för trimmandet och Trafikskyddets videor ger dem verktyg till det.

- Föräldrarna har ofta stort förtroende för ungdomarnas kunskaper och beteende i trafiken. Därför pratar man kanske inte tillräckligt om de här sakerna där hemma. Föräldrarna behöver mångsidigt stöd för att hantera ämnet. Det måste bli ett slut på trimmandet, säger Vuoristo.

Trafikskyddets videor om mopedtrimning är riktade till just ungdomarnas vårdnadshavare. En video behandlar trimningens effekter särskilt på mopedens stoppsträcka. I en annan ges tips om hur man upptäcker att en moped är trimmad. Det kan till exempel märkas på ljudet av mopeden. En tredje handlar om trimningens konsekvenser och om hur man ska handla om tonåringens moped är trimmad.

En förälder med körkort kan själv testa mopeden på slutet område för att se hur snabbt den går. Mopeden kan också föras till fordonsbesiktningen för granskning.

Förutom de tragiska konsekvenser som uppkommer vid en olycka, kan trimningen leda till ansenliga utgifter. Böter, besiktning och skatter stiger lätt till 1500 euro utan att ta med eventuella skadekostnader i beräkningen.

- Mopeden är ett lätt och oskyddat fordon, så det krävs inte ens att en andra part är inblandad för att en olycka ska ske. Redan en vurpa i hög hastighet kan vara ödesdiger. Mopedens högsta tillåtna hastighet är av den här anledningen begränsad till 45 kilometer i timmen, säger Vuoristo.

Du hittar videorna​ på Trafikskyddets kampanjsida: Mitä tehdä, jos mopo on viritetty?

Skriven av Tomas Lundqvist