Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

 Trafikskyddet / Nina Mönkkönen
Foto: Trafikskyddet / Nina Mönkkönen

Alkohollagen reformeras men man har inte undersökt hur den påverkar trafiksäkerheten. Det här påpekar Trafikskyddet och säger att alla stora lagreformer bör beakta följderna för trafiksäkerheten.

- Vi vill diskutera hur den nya alkohollagen påverkar trafiksäkerheten. Utkastet till alkohollagen är nu på remissrunda så det är hög tid att debattera saken om hur helheten påverkar vägtrafiken och säkerheten, säger Trafikskyddets verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen.

När det kommer starkare alkoholdrycker till mataffärerna och restaurangernas öppethållningstider blir längre, förväntas totalkonsumtionen av alkohol att öka.

- Det här är saker som måste vägas in i trafiksäkerheten. Speciellt unga är en riskgrupp, säger Tarvainen.

Unga är överrepresenterade i just rattfylleriolyckor, enligt Trafikskyddet.

Rattfylleriolyckorna har under de senaste tre åren i medeltal skördat 52 dödsoffer och 600 skadade per år. Det här är 20 procent av dödsfallen i trafiken. Var 770 bil i trafiken framförs av en full förare.

- Trafiken är inget som skiljer sig från det övriga livet. När totalkonsumtionen av alkohol ökar märks det också i trafiken.

Alkohollagen är en av de faktorer som påverkar trafiksäkerheten. En ökad tillgänglighet på alkohol kommer att ha en negativ inverkan.

Liikenneturvallisuus on otettava huomioon uusissa lakihankkeissa >>

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020