Rattfylleri - foto: Nina Mönkkönen/Trafikskyddet
Kamratkretsens attityder och ingripande vid behov framhävs framför allt då det gäller att förebygga rattfylleri bland unga. Foto Nina Mönkkönen/Trafikskyddet.

Finländarna har en sträng inställning mot rattfylleri. Tre av fyra skulle anmäla en bekant för rattfylleri. Nästa alla som besvarade Trafikskyddets förfrågan anser att det är viktigt att en närstående aldrig åker med en berusad förare.

Tre av fyra finländare som besvarade Trafikskyddets förfrågan uppger att de sannolikt eller säkert skulle anmäla en närstående till polisen om han eller hon försöker köra bil i berusat tillstånd. Tröskeln för anmälan var ännu lägre när det gäller obekanta. Nio av tio som besvarade förfrågan uppger att de åtminstone sannolikt skulle anmäla till polisen om en person som de inte känner skulle försöka köra bil i berusat tillstånd.

Trots att antalet ödesdigra rattfylleriolyckor håller på att sjunka är alkoholen fortfarande en betydande risk i trafiken, särskilt bland unga förare. Av förarna vid rattfylleriolyckor som lett till personskador är cirka 40 procent unga förare.

- Kamratkretsens attityder och ingripande vid behov framhävs framför allt då det gäller att förebygga rattfylleri bland unga. Bland kompisarna kan tröskeln för att ta nyckeln av en berusad kamrat kännas hög. Man får och ska emellertid ingripa vid rattfylleri. Kompisen kommer säkert också att uppskatta det när han eller hon nyktrar till, säger kontaktchef Tapio Heiskanen Trafikskyddet.

Teknik som förhindrar rattfylleri
Av finländarna som besvarade Trafikskyddets förfrågan anser flera än nio av tio (91 %) att det vore bra med en teknik som förhindrar att man kan köra bil i berusat tillstånd. Inställning till exempelvis alkolås är positiv. I en tidigare förfrågan upplevde 65 procent av förarna att alkolås borde höra till standardutrustningen i alla nya bilar.

- Innan tekniken sköter om att det inte är möjligt att köra i berusat skick, är det alla vi som måste ta hand om saken. Det lönar sig att fundera över saken också för sin egen del. Många finländare uppger att de har kört efter att ha druckit. Så här i julfesttider vore det bra att ta som föresats att på förhand fundera hur man tar sig till festplatsen och därifrån – framför allt om man tänker dricka spetsad glögg, uppmanar Heiskanen.

Kampanjen #Modig uppmanar att ingripa i en berusad kompis avsikter att köra bil. Bakom #Modig står Trafikskyddet, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, polisen, kommunikationsministeriet, Trafikförsäkringscentralen och Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT ry samt Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete.

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik är en av 58 medlemsorganisationer i Trafikskyddet.

Skriven av Trafikskyddet / Tomas Lundqvist