Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

JAN KRONHOLM Jan Kronholm

Vad har organisationer och instanser som Kommunförbundet, Undervisnings- och kulturministeriet, Polisförbundet, Läkarförbundet, Institutet för hälsa och välfärd, Centralförbundet för barnskydd, Fackcentralen FFC, Taxiförbundet, Förbundet för turist- och restaurangnäringen, Småbryggeriförbundet, Finlands föräldraförbund och Cancerföreningen gemensamt? Svaret är att de alla är exempel på remissinstanser som helt eller delvis gör tummen ner för det förslag till ny alkohollag som regeringen haft ute på remiss.

Enligt en sammanställning som finska Yle gjort är hela 70 procent av remissvaren negativa medan bara 23 procent är positiva. I den senare gruppen hittar vi till exempel Alkoholdrycksindustrin, Näringslivets centralorganisation EK, Centralen för jord- och skogsbruk MTK, Servicefacket PAM,  Förbundet för bryggeri- och läskedrycksindustrin, Finlands företagare, Dagligvaruhandeln och  Förbundet för bensinhandel och trafikservice.

Man behöver bara kasta en blick på listan för att inse att en stor del av dem som är positiva till lagförslaget framför allt ser ekonomiska och sysselsättningsmässiga fördelar. Kritiska är främst de som arbetar med social- och hälsovårdsfrågor och som menar att starköl och alkoläsk i livsmedelshandeln, i kiosker och på bensinstationer skulle öka belastningen på social- och hälsovården, leda till ökad utslagning och mer familjevåld.
Enligt vissa beräkningar skulle antalet alkoholrelaterade dödsfall i värsta fall öka med inemot 300 på årsnivå. Till och med regeringen själv räknar i förarbetet till lagförslaget med en ökning. Antalet vårddygn på sjukhus till följd av alkoholskador skulle också öka högst väsentligt.

Naturligtvis har de som är negativa till förlaget lite olika invändningar. Medan Läkarförbundet påtalar de hälsomässiga konsekvenserna så är Förbundet för turist- och restaurangnäringen kritiskt till att den utvidgade ölförsäljningen i livsmedelshandeln kommer att få negativa konsekvenser för restauranger och turistanläggningar. Men det förtjänar påpekas att också det förbundet pekar på förslagets negativa inverkan på folkhälsan.

Förbundet för socialt arbete och hälsa Soste, som är takorganisation för  ett par hundra organisationer på området, skriver i sitt utlåtande att totalkonsumtionen av alkohol borde fås ner om Finland ska nå de målsättningar som Världshälsoorganisationen ställt upp. Man föreslår därför att drycker som säljs i livsmedelshandeln, i kiosker och på bensinstationer ska få innehålla högst 3,5 volymprocent alkohol, alltså en skärpning jämfört med i dag.

En viktig synpunkt i utlåtandet från Soste är att alkohollagen, liksom tobakslagen, borde utgå från folkhälsan. Detta är något som också kommer till synes i utlåtandet från läkarförbundet som säger att det inte är godtagbart att utsätta hela befolkningen för ökad alkoholkonsumtion, och de skadeverkningar som blir följden, för att stöda bryggeriindustrin och handeln. Även läkarförbundet hänvisar till Världshälsoorganisationen  och de målsättningar som Finland förbundit sig till via FN. Enligt förbundet är alkoholen det enskilt allvarligaste hotet mot hälsa och välfärd i dagens Finland. Man anser dessutom att lagförslaget står i strid med målsättningen att minska ojämlikheten i fråga om befolkningens hälsa, något som finns med i regeringens eget program.

Läkarförbundets verksamhetsledare Heikki Pälve skrev i början av januari i Helsingin Sanomat att Finland inte alls behöver skämmas för sin nuvarande alkoholpolitik, med restriktiv försäljning och Alko. Enligt Pälve är den tvärt om ett tecken på samhällets omsorg.
– Vi blir inte ett dugg mer europeiska genom att släppa ölförsäljningen i mjölkbutikerna fri, bara sjukare, framhöll han.

Frågan är nu om regeringen lyssnar mer på läkarförbundet och andra som vill värna folkhälsan eller på dem som främst har ekonomisk vinning för ögonen? Ytterst är det riksdagen som har avgörandet i sin hand.

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019