Rusfri fritid

Rusfri fritid

Rusmedelsfritt för barn och unga

Tycker du att de miljöer där verksamhet ordnas för unga ska vara rusmedelsfri? Några organisiationer i Svenskfinland tyckte att så ska det vara. Därför har de gemensamt antagit en policy för rusmedelsfri verksamhet bland barn och unga. Vi hoppas att fler organisationer vill omfatta policyn

POLICYN

All verksamhet som ordnas för minderåriga är rusmedelsfri.

Ledarna har sunda värderingar och attityder och är sålunda sunda förebilder.

Föräldrar och andra vuxna uppmuntras att vara goda förebilder och följa dessa rekommendationer.

 

Organisationerna i samarbetsgruppen för Rusmedelsfri fritid
Finlands Svenska 4H
Finlands Svenska Idrott
Finlands Svenska Scouter
Finlands Svenska Ungdomsförbund
Folkhälsans Förbund
Fri från Narkotika
Förbundet Hem och Skola i Finland
Förebyggande rusmedelsarbete EHYT
IOGT Logen Balder
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik
Trafikskyddet

Grupper, föreningar och andra som undertecknat för Rusmedelsfri fritid