Rusfri fritid

Rusfri fritid

Handlingsplaner

För att ta fram regler och en handlingsplan är det bra att så många som möjligt är med och tycker till. Tar en enskild person fram en plan finns risken att den inte är förankrad i föreningen utan kanske hamnar i en pärm och glöms bort. Det bästa är att samla så många som möjligt för att diskutera. Helst samla styrelse, ledare, aktiva, tränare, föräldrar och övriga medlemmar för att diskutera förhållningssätt och ta fram en policy.

 

Andra webbplatser

Föreningskollen i Sverige
Föreningskollen hjälper idrottsföreningar och andra föreningar att skapa handlingsplaner för frågor kring alkohol och tobak. (IOGT, Sverige)

Kategori: