Rusfri fritid

Rusfri fritid

Diskussionskort

Diskussionskortspacken består av 52 kort för ungdomar, föreningsledare, lärare samt föräldrar och andra vuxna. På varje kort finns en fråga eller en situation som skall diskuteras med hjälp av olika stödpunkter och följdfrågor. Målet är att få igång intressanta diskussioner kring rusmedel och att forma goda värderingar.

Korten kan användas då föreningen utarbetar sina egna regler då den godkänner den rusmedelsfria policyn. Genom att diskutera märker man snabbt vilka åsikter som finns bland styrelsens medlemmar och kan då lättare utforma gemensamma regler för föreningen.

Ett exempel från ett diskussionskort:

Är det okej att använda rusmedel på lägerskolor eller utflykter?

1. Ja, det är okej, då man inte är på skolans område.

2. Nej, all verksamhet som ordnas för unga borde alltid vara rusmedelsfri.

3. De unga får inte använda rusmedel, men för de vuxna övervakarna gäller väl inte samma regler.

4. Jag har ett annat svar.


Diskussionskorten kan köpas för 3,50€ per packe från Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, men diskussionsfrågorna kan också laddas ner gratis här i pdf-format.

>> Ladda ner diskussionskorten <<

Diskussionskorten kring rusmedel har utarbetats av elva centralorganisationer, dessa är:
Finlands Svenska 4H r.f, Finlands Svenska Idrott r.f, Finlands Svenska Scouter r.f, Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f, Folkhälsans Förbund r.f, Fri från Narkotika r.f, Förbundet Hem och Skola i Finland r.f, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT r.f, IOGT Logen Balder r.f, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik r.f och Trafikskyddet.

Kategori: