Rusfri fritid

Rusfri fritid

Vad handlar det om?

Vi tar ofta för givet att föreningars och organisationers barn- och ungdomsverksamhet är fri från rusmedel. Även om de flesta aktiva i förenings- och organisationslivet vet att det bästa för de unga är att inte röka, inte dricka alkohol och att inte heller använda någon annan form av berusningsmedel, är det i praktiken inte alltid en självklarhet att detta efterlevs. För att underlätta verksamheten i praktiken har några organisationer därför enats om en rusmedelsförebyggande policy.

På den här webbplatsen finns tips och idéer hur föreningar och grupper på gräsrotsnivå kan fundera, hantera och diskutera rusmedelsfrågor.

POLICYN

All verksamhet som ordnas för minderåriga är rusmedelsfri.

Ledarna har sunda värderingar och attityder och är sålunda sunda förebilder.

Föräldrar och andra vuxna uppmuntras att vara goda förebilder och följa dessa rekommendationer.

 

Organisationerna i samarbetsgruppen för Rusmedelsfri fritid
Finlands Svenska 4H
Finlands Svenska Idrott
Finlands Svenska Scouter
Finlands Svenska Ungdomsförbund
Folkhälsans Förbund
Fri från Narkotika
Förbundet Hem och Skola i Finland
Förebyggande rusmedelsarbete EHYT
IOGT Logen Balder
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik
Trafikskyddet